Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Colloquium buitengewoon onderwijs 29 januari - 1 februari 2019 Vayamundo - Oostende 'Samen op weg naar meer inclusie'

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?

Dan biedt het colloquium buitengewoon onderwijs een unieke gelegenheid om samen met directies buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiding en anderen te leren, te reflecteren en te netwerken.

Doelstellingen

 Inzichten verwerven in het centrale thema ‘Samen op weg naar meer inclusie’:

 • Uitwisselen van ervaringen
 • Kritisch reflecteren over de aangereikte inhouden in functie van de eigen schoolpraktijk
 • Netwerking
 Doelgroep
 • Directies Bubao en directies Buso, aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Niveaucoördinatoren buitengewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders buitengewoon onderwijs en begeleiders competentieontwikkeling
 • Coördinatoren Banaba’s buitengewoon onderwijs – zorg
 • Een afvaardiging van de vrije CLB-centra
 • Team BuO, Dienst Curriculum & Vorming
 • Medewerkers van de Dienst Lerenden, Dienst Personeel, Dienst Bestuur & Organisatie, Dienst Identiteit & Kwaliteit, Dienst Ondersteuning
 • Directies, pedagogisch begeleiders en niveaucoördinatoren gewoon onderwijs op uitnodiging
 • Leden van de Adviesraden Buitengewoon en gewoon onderwijs
 • Leden van de Taskforce Ondersteuningsmodel