Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Keuzewerkgroepen woensdag 30 januari van 14.30 tot 16.00 uur:

1. BuSO OV4 toekomstgericht

In het kader van modernisering SO en de nota 2025 en andere dossiers zoals M-decreet is het belangrijk om grondig na te denken over de toekomst van OV4 en voorstellen te formuleren. Deze werkwinkel vertrekt van de conclusies van het directieoverleg OV4 van mei en november 2018. Op basis van deze conclusies wordt er verder gewerkt en voorstellen ontwikkeld. Nadien wordt er een nota uitgewerkt die via de kanalen van Katholiek onderwijs Vlaanderen wordt besproken en gefinaliseerd.

Willy Claes, Teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs, Dienst Curriculum & Vorming

2. Woodlands, a specialised resource base for Autism, in Netley Primary school, London.

Woodlands is a specialised resource base for children who have been statemented with Autism. The children who attend Woodlands are of Nursery and Primary ages (3-11years old). There are three classrooms; each with a class teacher and teaching assistants who have been trained in teaching children with Autism. The children have an array of needs and are on different levels of the spectrum. Woodlands strives to aid every child’s progress in academic and in social skills. At Woodlands we believe that each child deserves to have a plan put into place that has been tailored to their individual needs. We work with Speech and Language Therapists and Occupational Therapists who are part of each child’s developmental plans. We aim for every child to spend some time in the main school although this will be based on children’s abilities and needs within the context of a mainstream classroom. Although Woodlands is located in a separate building, every child is part of the Netley community.

Ashleigh Johnson, Autism Lead, Netley Primary School & Centre for Autism

3. Gevoelsplekken installeren: Emotionele Remediëring (ER) op school

Emotioneel belastende situaties waarbij gevoelens worden opgekropt tonen zich, vaak jaren later, in moeilijk en extreem ‘onhandelbaar’ gedrag en handelingen. De ER-methode zorgt ervoor dat elk kind, elke jongere kan leren om een opgekropte, ontaarde emotie om te zetten in een constructieve taal. We bouwen ‘gevoelsplekken’ buiten: tastbare, afgebakende plekken waar een bepaalde emotie en de daarmee gepaard gaande gedragsuitingen op een constructieve manier kan worden veruiterlijkt. ER wordt aangeboden als jaartraject. Het werd wetenschappelijk onderzocht aan de faculteit psychologische en pedagogische Wetenschappen UGent.

Lut Celie, Coördinator De Bleekweide

4. Routeplanner: aanklampende ondersteuning bij ontspoorde schooltrajecten

In 2014 werd het M-decreet gestemd en gingen heel wat alarmbellen af naar aanleiding van de hoge cijfers m.b.t. vroegtijdig schoolverlaten. Tegen de achtergrond van ‘Samen tegen Schooluitval’ en ‘Operatie Geslaagd!’ onderzochten de scholen uit scholengemeenschap Edith Stein Gent samen met de Arteveldehogeschool de randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle leertrajecten van kwetsbare leerlingen. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek was de nood aan een zgn. trajectcoach. Met een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen ging Leen De Weirdt als “routeplanner” aan de slag. Al bijna 3 schooljaren gaat ze aanklampend op weg met ca. 15 leerlingen die het spoor kwijt zijn. Zij gaat graag met u in gesprek over de kansen en valkuilen van dit boeiend project.

Leen De Weirdt is Routeplanner en medewerker bij VCLB Gent, Geert Malfliet is coördinerend directeur van SG Edith Stein.

5. IN VIVO: een transitie- en inclusietraject voor jongvolwassenen met autisme

IN VIVO is een overbruggingsproject tussen school en de volgende levensfase voor jongeren met autisme. Onze kernopdracht en kracht:

  • Afstemmen en vertrekken vanuit de dromen en doelen van de jongere en zijn of haar netwerk.
  • Creatief en inventief samen denken over mogelijkheden en meerdere kansen.
  • De coach is de gids en zal de jongere uitdagen om zelf op maat van de jongeren de oplossingen te vinden.
  • De jongeren onderdompelen in verschillende ervaringen op gebied van wonen, werken en ILT en dit in zoveel mogelijk contexten vanuit een huis in de stad.
  • We vervangen het deviantie-denken door het competentie-denken.

An Bellefroid en Renilde Boiten, Buso KIDS - Hasselt

6. Het ‘LAS-leven’ zoals het is: lesbijwoning in een andere school i.f.v. de organisatie OV4 type 9

Binnen OV4 is lesbijwoning in een andere school een grote, misschien wel de grootste uitdaging! Het ‘LAS-leven’ zoals het is, in ons OV4 type 9 onderwijs voor de A- en de B-stroom wordt uit de doeken gedaan. We stellen onze samenwerking met het gewone onderwijs voor: de visie, de concrete uitwerking, de opportuniteiten, de moeilijkheden en de valkuilen.

VTS 3 Mieke Beck & Roland Wagemans

7. Buiten/gewoon goed onderwijs voor elke leerling: een praktijkvoorbeeld van OV4 in gewoon onderwijs, regio West-Limburg

Sinds sept. 2015 zetten Secundaire Scholen Sint-Ferdinand OV4 (type 3 en 9) enerzijds en de Sint-Michielscholen te Leopoldsburg en Technisch Heilig Hartinstituut te Tessenderlo anderzijds hun schouders onder de uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs voor jongeren met ASS of jongeren met gedrags- en emotionele problemen binnen de regio West-Limburg. Deze samenwerking vertrekt vanuit een wij-verhaal, een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs, binnen de muren van een school voor gewoon onderwijs. De doelstelling is leerlingen zo een inclusief mogelijk traject aan te bieden met maximale onderwijskansen en talentontwikkeling voor alle leerlingen.

Kelly Vanouytsel, orthopedagoge Secundaire Scholen Sint-Ferdinand OV4

8. Samen onderweg naar meer inclusie: type 9 in een gewone basisschool

Wat? Sinds 1 september 2017 zijn er enkele klasjes buitengewoon onderwijs type 9 gevestigd in basisschool Maria Middelares.

Hoe? Waar nodig volgen de kinderen les in het buitengewoon onderwijs, waar mogelijk sluiten ze aan bij hun leeftijdsgenootjes van het gewone onderwijs. Maar ook omgekeerd genieten de leerlingen van het gewoon onderwijs van de autismevriendelijke aanpassingen wanneer dit tegemoet komt aan hun noden.  Door de 2 onderwijsvormen samen te brengen, wordt expertise gedeeld en zetten we belangrijke stappen richting inclusief onderwijs.

Concreet? Tijdens deze workshop tonen we u hoe deze werking tot stand is gekomen, hoe we ons organiseren, welke kansen en knelpunten we ervaren, wat de ervaringen zijn van leerkrachten, leerlingen en ouders en wat onze toekomstplannen zijn.

Ilse Peeters, Vanessa Van Loo – directies basisschool Maria Middelares en BuBaO Kristus Koning Basisschool, Kathleen Boden coördinator inclusiewerking

9. Gewoon Buitengewoon: een praktijkvoorbeeld van een scholengemeenschap gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Als gevolg van de toenemende diversiteit in het gewoon onderwijs binnen onze scholengemeenschap zijn we samen (gewoon en buitengewoon onderwijs) op zoek gegaan naar een innovatieve manier van werken. Hoe kunnen we de meerwaarde van het buitengewoon onderwijs ten volle inzetten op scholengemeenschaps-, school- en groeps- en kindniveau?
Eén visie, gemeenschappelijke prioriteiten, specifieke casussen, uitgaan van elkaars competenties en nieuwe co-creaties,… vormen een basis van een gewoon buitengewoon verhaal.

Geraldine Devos – Pieter De Rycker – Laethitia Lagast, Bubao De Schuit, Blankenberge

10. Werken met een geïntegreerd onderwijs-en zorgplan in Villa Clementina, een inclusief kinderdagverblijf

In deze workshop schetsen we kort onze werking in Villa Clementina en gaan we vooral dieper in op de evolutie van de geïntegreerde onderwijs- en zorgplannen. In Villa Clementina, een inclusief kinderdagverblijf, bieden wij onderwijs aan kleuters met een beperking. Om samen met onderwijs, zorg en therapeuten, op één lijn te werken, stellen we een geïntegreerd onderwijs- en zorgplan op. Deze geïntegreerde onderwijs- en zorgplannen zijn inspirerend voor onze werking Onderwijs Aan Huis. We gaan ook concreet aan de slag met een casus.

11. Experto: Profilering van het Buitengewoon Onderwijs-Type basisaanbod in een inclusief onderwijslandschap

In deze workshop staan we stil bij de onderzoeksresultaten van PWO EXPERTO*:  welke expertise zien we in BuO Type basisaanbod op het vlak van binnenklasdifferentiatie? Welke mindset hanteren leerkrachten achter de BuO-praktijk? Aan de hand van deze onderzoeksresultaten inspireren we elkaar over hoe BuO-teams zich sterk(er) kunnen profileren als expert/ondersteuner in een inclusieve samenwerking.  PWO Experto: Het BuO als ondersteuner/expert in een inclusief onderwijslandschap

Linda Naert en Ariane Moreels, Arteveldehogeschool

12. Netwerk als kracht voor meer inclusie

Sinds september 2017 zijn ONW in Vlaanderen gestart.  Doel is om leerkrachten te ondersteunen om de ontwikkelingskansen en participatiemogelijkheden te optimaliseren voor kinderen met SOB.  Gesterkt door een groot geloof in deze opdracht zijn we hiermee aan de slag gegaan.  Samen zoeken naar wat werkt, zorgt voor een grotere dynamiek waarover we graag getuigen.

Deze sessie wordt gebracht door vier ondersteuningsnetwerken met een gelijkgerichte visie: De Accolade (Oost-Vlaanderen) en de 3 ONW van regio Antwerpen: VOKAN, Kempen Vrij en Antwerpenplus