Aanmelden
Laden…

Even geduld...

logo Zill liggend.png

Onder de vleugels van Zill-coach én begeleider Regio Oost-Vlaanderen

1.  Introductie van het leerplanconcept voor teams:

Kennismaken met het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!: krachtlijnen, ordeningskader, leerplanomgeving
Enthousiast uitkijken naar de komst van Zill! en bereid zijn zich te engageren bij de implementatie ervan.

2.    Start to Zill:

Verkennen van visie, strategie en werkvormen voor een geslaagde implementatie van Zin in leren! Zin in leven! in de eigen school.
Uitwerken van een effectief actieplan voor de implementatie van Zill

3.    Leerplanacademie:

Het ordeningskader van Zill gelijkgericht begrijpen en hanteren.
Ontwikkelen van leerplanwijsheid, leerplangeletterdheid en leerplanvaardigheid die nodig is om Zin in leren! Zin in leven! binnen de school te doen werken.

4.    De persoonsgebonden ontwikkeling in de kijker:

De vier ontwikkelvelden met hun onderliggende ontwikkelthema’s, leerinhouden en leerlijnen verkennen en gelijkgericht hanteren.

5.    Van focus tot arrangement

Visie rond ontwikkelingsgericht werken in de basisschool ontwikkelen.

6.    Evalueren en Zill

Contouren van kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie in de basisschool.
Handvatten voor de evaluatie van de harmonische ontwikkeling van leerlingen uit de Zill-school.