Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Beste collega

Op 1 september start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar A en B. Naar aanleiding van de nieuwe eindtermen ‘financiële en economische geletterdheid’ en ‘sociale vaardigheden’ is er een nieuw vak ‘Mens en samenleving’ ontwikkeld voor de A-stroom. Voor de B-stroom zijn deze eindtermen vertaald in leerplandoelen binnen het vak MAVO. Vanuit de pedagogische begeleiding richten we voor beide vakken een inspiratiedag in op maandag 17 juni 2019 in het Provinciehuis van Leuven. Het Provinciehuis ligt vlak achter het station van Leuven en is dus heel vlot bereikbaar. In het tabblad ‘praktisch’ vind je een link naar de website van het Provinciehuis waar de bereikbaarheid goed is aangegeven.

 

Wat staat er op het programma?

Enerzijds is er een inspiratiemarkt. Volgende uitgeverijen die handboeken gaan uitgeven zullen een stand voorzien: Averbode, Die Keure, Pelckmans, Plantyn en Van In-De Boeck.  Daarnaast zijn er een reeks organisaties die bruikbaar materiaal hebben om leerplandoelen te realiseren. Volgende organisaties zullen aanwezig zijn: BeeldArchief(*), Cyberpesten, Djapo, Good Planet, Mediawijs, Oxfam, School zonder racisme, Studenten UCLL, Studio Globo, Watwat.be, Wikifin(*), Gezond leven (*) en Vlajo(*). Je kan vrij op de inspiratiemarkt rondlopen en in gesprek gaan met de standhouders.

 

Daarnaast organiseren we een reeks workshops. Je leest deze in het programmaoverzicht, waar ook richtlijnen staan over de keuzes die je maakt voor de ganse dag. De sessie rond leerlingenevaluatie van het vak Mens en Samenleving is uiteraard enkel bedoeld voor de leraren Mens en Samenleving. De pedagogisch begeleiders MAVO plannen volgend schooljaar hierover een sessie in de verschillende regio’s.

 

’s Middags is er een broodjeslunch voorzien.

 

Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven deel te nemen aan de inspiratiedag, vragen we om met maximum 2 leraren per school in te schrijven. Inschrijven doe je met de schoolcode, die je bij je directeur kan krijgen. Deelnemen aan de inspiratiedag kost € 60,00.

 

We hopen je te mogen verwelkomen op 17 juni!

 

De pedagogisch begeleiders voor de vakken Mens en Samenleving/MAVO van alle regio’s van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

(*) Beeldarchief, Gezond leven, Vlajo en Wikifin organiseren ook workshops.