Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Kwaliteit door identiteit – Een onderwijs voor hart, hoofd en handen – 7 en 8 februari 2019

Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dit gestalte geven?’

Dit directiecongres wil inspirerende, theoretische en praktische handvatten geven om ons onderwijs nog kwaliteitsvoller te maken vertrekkende van de eigenheid van elke school of scholengemeenschap, even uniek als onze vingerafdruk, met aandacht voor hart, hoofd en handen.

Wij nodigen al onze directieleden uit, maar ook de collega 's die op beleidsniveau meewerken met het directieteam ontmoeten wij graag op 7 en 8 februari 2019.

Inschrijven kan tot 24 januari 2019

Welkom op ons directiecongres secundair onderwijs 2019!

Voorstel logo.png

 

 

 

 

Kwaliteit door identiteit

Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Regio Limburg behoudt zich het recht fotomateriaal of andere digitale media die worden vervaardigd tijdens het evenement ‘Directiecongres so’ donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019 te verzamelen en bewaren. Eenieder die deelneemt, geeft hiermee de toestemming aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Regio Limburg deze digitale media te mogen aanwenden naar eigen goed dunken.

De digitale media die vervaardigd worden tijdens dit congres worden gedurende 10 jaar bewaard.