Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Deel logo.jpg Werkwinkels donderdag 7 februari 2019:

"In een ware dialoog zijn beide kanten bereid te veranderen." Thich Nhat Hahn, een verbannen Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver 

14:30 – 16:00

 • Sessie 1: "Polarisatie vanuit de idee van de Katholieke dialoogschool" – Chris Wyns, pedagogisch begeleider GOK, kansenbeleid en diversiteit bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Polarisatie hoort bij het onderwijs zoals het bij het leven hoort. Je ontsnapt er niet aan. De ene keer is het positief en zet het de dingen in beweging. De andere keer is het bedreigend. Dan golft het op je af en kan je er best op voorbereid zijn.
  Wat is polarisatie en hoe ga je ermee om? Waarom zou je kiezen voor verbinding en dialoog, eerder dan voor polarisatie? Hoe herken je je eigen positie en welke stappen zet je vervolgens? Bart Brandsma ontwikkelde een kijk op polarisatie die wij vertalen naar onze dagelijkse professionele context.
 • Sessie 2: “Leidraad so in de leerplannen: hoe eigen identiteit binnenbrengen”Dienst Curriculum & vorming, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Leidraad so in de leerplannen: hoe kan je als school je eigen identiteit binnenbrengen en keuzes maken vanuit het pedagogisch project van de school?
 • Sessie 3: "Hoop doet leren" - Carl Snoecx, medewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen dienst Curriculum en Vorming. Filosoof en theoloog. Ex-directeur van een bso-tso school in de Kempen.
  We denken samen na over de betekenis van geïnspireerd onderwijs en vorming in de school .We willen directies helpen om op een eigentijdse manier de eigen inspiratie te vertalen in hun schoolbeleid. We stellen een aantal wegwijzers voor die directies kunnen helpen om dat beleid vorm te geven. We reflecteren over de nieuwe leerplannen en de rol die zij in deze vernieuwde pedagogische aanpak kunnen spelen. We hebben het over de eigen rol van de directeur in dat proces.
 • Sessie 4: "Hoe als katholieke dialoogschool omgaan met diversiteit: een praktijkvoorbeeld" - Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder
  Visie, zichtbaarheid, concrete werking
 • Sessie 5: "Samen school (s)maken: ingrediënten voor een succesvol en duurzaam verhaal?" – Casus : Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad
  “De essentie van wat een school doet, is die vele jongeren die later mee onze wereld zullen maken en smaken, klaarmaken voor morgen. School maken doet een school niet alleen. Jongeren klaarmaken voor morgen al helemaal niet. De sterkte van een school zit hem in het talent van de mensen in en rond de school, in hun enthousiasme en betrokkenheid om er samen voor te gaan.
  Onze school ging op zoek naar succesvolle ingrediënten om als katholieke dialoogschool te werken aan haar identiteit. We werkten een eigentijds en vooral heel eigen verhaal uit dat we samen willen realiseren. Op lange termijn toewerken naar het realiseren van een duurzaam en verankerd verhaal, weg van ad-hocbeleid: daar gaan we voor.“ 

"Als je het pad van kwaliteit volgt, kunnen er schijnbaar vanuit het niets prachtige inzichten, gedachten en oplossingen ontstaan." Robert Pirsig, Amerikaans filosoof en schrijver 

16:30 – 18:00

 • Sessie 1:  "Het P-project: Onderwijs van de 21ste eeuw. Autonomie, betrokkenheid en competentiebevorderende werkvormen in de B-stroom."Lenzen Tamara en Coelmont Karel Campus de Helix Maasmechelen
  Ons onderwijs is van de 20ste eeuw, onze leerlingen leven in een andere tijd. Voor leerlingen in de B-stroom is dit nefast. Om hen te motiveren, hebben leerkrachten in campus de helix resoluut gekozen voor een nieuw model. Autonomie, betrokkenheid en competentie bevorderen staan centraal. Hiertoe hebben ze de structuur van de onderwijspraktijk herdacht, het lesrooster overboord gegooid, lesmateriaal herschreven en de infrastructuur aangepast. Wat blijkt? Leerlingen én leerkrachten zijn laaiend enthousiast. Leerkrachten getuigen in deze sessie over voor- en nadelen en leggen durven valkuilen blootleggen.
 • Sessie 2: "Virtual Reality (VR) in het onderwijs"  Koen Vandenhoudt, lector ICT, lerarenopleiding PXL-education
  Wat is het verschil tussen Virtual Reality (VR) en AR, MR & XR ? Hoe werkt het en wat heb je nodig?
  VR maakt het mogelijk om een virtuele wereld, die moeilijk of niet bereikbaar is, te creëren waarbij je er middenin zit. Zo ben je bv. virtueel op een andere plek, terwijl je daarvoor de deur (van de ‘klas’) niet uit moet.
  In deze presentatie worden pedagogisch-didactische voorbeelden van VR aangehaald en de bijhorende integratie ervan besproken. Dit voor verschillende vakgebieden, verschillende doeleinden en door verschillende VR-toepassingen.
  Het zou toch mooi zijn om de wereld, die in de eerste plaats onbereikbaar lijkt, binnen te halen in de klas. Leerlingen deze kans geven, kan nl. met VR !
 • Sessie 3: "Elke leerling telt"UCLL Deprez Sofie, Ceux Tanja, Vreys Sara en Melotte Katrien i.s.m. HAST : Rembert Henderix
  De focus in het onderwijs ligt sterk op resultaten en de leerwinst die door de leerlingen wordt geboekt. De kwaliteit van het onderwijs gaat verder dan dat: ook het persoonlijke welbevinden van de leerlingen vormt een uitermate belangrijk element. Een erg invloedrijke factor hierin blijkt de leraar-leerling interactie te zijn. Via  kwalitatief onderzoek worden succeselementen voor een goede leraar-leerling interactie bepaald in de diverse klascontexten en onderwijsvormen van het secundair onderwijs. Daarnaast omvat dit project de ontwikkeling van (vak)didactische  aterialen, een beeldbank, blended leertraject en trainingtools ter ondersteuning van aspirant-leraren en leraren in het werkveld. Tijdens deze sessie zullen we enerzijds zelf interactief aan de slag gaan rond de thematiek. Anderzijds zullen de eerste onderzoeksresultaten voorgesteld worden.
 • Sessie 4: "Wereldburgerschap in het secundair onderwijs : do’s en don’ts" - UCLL Nawaz Imran
  Tijdens deze workshop gaan we dieper in op principes en technieken om wereldburgerschap te implementeren in het secundair onderwijs. Aan de hand van theorieën en ‘good practices’ worden een aantal belangrijke richtlijnen belicht om wereldburgerschap succesvol in te bedden in het curriculum. Deze richtlijnen variëren van beleidsmatige maatregelen tot zeer praktische zaken waaraan gedacht moet worden.
 • Sessie 5: "Modernisering so eerste graad" Interactieve lezing: onderwijstransformatie Nico Brebels, nascholer modernisering so, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Geannuleerd
  Deze werkwinkel is bedoeld voor directieleden die niet met hun kernteam deelnemen aan het nascholingstraject. Hoe het funderend leerplan en ICT-leerplan lezen en implementeren? De digitale tool: een blik op de laatste stand van zaken. 
 • Sessie 6: "Groeigericht evalueren van competenties" - Katrien Goossens Vlajo vzw
  Inspirerende workshop - Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: niet alleen worden transversale sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen, ook het bedrijfsleven vraagt steeds meer naar competente en ondernemende werknemers. Om competentiegericht onderwijs te implementeren is een praktijkgerichte aanpak nodig: naast het creëren van aangepaste leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij de evaluatie ervan.