Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Deel logo.jpg Werkwinkels vrijdag 8 februari 2019:

"Nooit in de wereld zijn twee adviezen gelijk, net zo min als twee haren of twee graankorrels. De meest universele kwaliteit is diversiteit." - M. de Montaigne, Frans essayist en filosoof 1533-1592

 • Sessie 1: "Hoe versterk ik mijn veerkracht en voorkom ik stressklachten en burn-out"Sonja Reckers, master in de gezondheidswetenschappen – expert stress en burn-out
  In het proces van stress, burn-out en veerkracht zit een gezamenlijke verantwoordelijkheid: zowel de werkgever als elk individu in een organisatie dragen hierin een verantwoordelijkheid.
  Als directie wordt jouw rol vaak dubbel gepercipieerd. Enerzijds aanziet elk personeelslid uit het schoolteam jou als ‘werkgever’, waarbij men een aantal werkcontextfactoren met jouw functie associeert. Anderzijds ben je als directielid ook een ‘individu’ waarbij jijzelf absoluut alle baat hebt om je persoonlijke zelfzorg goed op te nemen.
  Het is pas wanneer je goed voor jezelf zorgt dat je ook goed voor je schoolteam kan zorgen.
  Tijdens deze sessie focussen we gericht op die zelfzorg. In hoofdzaak de zelfzorg voor jou als schooldirecteur. Hoe kan ik mezelf zodanig organiseren zodat ik zo efficiënt mogelijk kan omgaan met alle verwachtingen, veranderingen, met alle rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Of m.a.w. welk zijn de vitamines voor zelfzorg?
 • Sessie 2: "It takes two to… team teach. It takes a team to… teach. Het was, hoe en waarom van team teaching als onderwijsvorm" - Prof. dr. Mathea Simons, hoofddocent UAntwerpen
  In deze sessie, gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie, plaatsen we de focus op team teaching als onderwijsvorm. Scholen kunnen team teaching inzetten om beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, om onderwijsvernieuwingen beter te implementeren, om de praktijkschok van beginnende leraren beter te ondervangen en om de eigen identiteit van het schoolteam te versterken.
  In een eerste stap stellen we het concept van team teaching scherp. Vervolgens bekijken we op welke manier we team teaching kunnen vormgeven in de dagelijkse klaspraktijk. We ontdekken daarbij verschillende modellen, samenstellingen van teams en duurtijden. In een volgende stap gaan we na waarom schoolteams ervoor zouden kiezen om met team teaching te werken c.q. welke beweegredenen er zijn, maar ook welke voor- en nadelen ermee gepaard gaan. Ten slotte gaan we in op randvoorwaarden die een succesvolle implementatie kunnen bevorderen of belemmeren.
 • Sessie 3: "Verbindend samenwerken voor de realisatie van inclusie (zorg en gelijke kansen) op school" - Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad ism Annemie Verstraete, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Ben je als directeur op zoek naar een concrete methodiek om samen met ouders, leerlingen, ondersteuners, CLB … inclusie vanuit het eigen opvoedingsproject op school te kunnen realiseren? Wil je deze methodiek verkennen aan de hand van concrete voorbeelden en getuigenissen? Heb je vragen bij de afweging gemeenschappelijke curriculum versus individueel aangepast curriculum en wil je hierover uitwisselen met collega’s en ervaringen delen? Dan biedt deze workshop naast verbredende en verdiepende inzichten ook handvaten hoe je hiermee zelf op je school vanuit de eigen inspiratie aan de slag kan gaan.
  In deze workshop verkennen we de mogelijkheden om een inclusietraject op school te realiseren via het partnerschapsmodel Community of Practice. ‘Een community of practice is een groep mensen die een zorg of passie over een onderwerp delen en die hun kennis en expertise hierover verdiepen op basis van een continue interactie’ (Wenger in: Mortier, K., 2010). Naast een algemene verkenning van dit model gaan we op zoek naar de meerwaarde van het concept CoP i.f.v. inclusie (afweging redelijke aanpassingen, flexibele trajecten, GC/IAC …) en de link met de identiteits- en kwaliteitsontwikkeling op de school.
  We laten ons o.m. inspireren door praktijkvoorbeelden uit de prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa (Verbindend Samenwerken aan geïntegreerde zorg) en gaan hierover met elkaar in gesprek.
 • Sessie 4: "Onderwijs op maat" - Tom Cox, directeur middenschool Kindsheid Jesu, voorzitter LIEN-Vlaanderen
  Kindsheid Jesu hanteert flexibele leef- en leertrajecten om het leren en groeien op ieders niveau en tempo te voorzien én om te kunnen inspelen op de individuele noden van iedere leerling. We doen dit concreet door het werken met vlinderleraars (leraars die flexibel inspelen op de leernoden binnen of buiten de klas), het aanbieden van verbredingstrajecten voor leerlingen (bv. door Chinees, Italiaans, bloggen en moes tuinieren op te nemen in het curriculum) en het voorzien van ondersteuningstrajecten voor leerlingen die achterstanden hebben voor één of meerdere vakken (bv. extra ondersteuning voor Nederlands of programma’s voor leerlingen met achterstanden vanuit het basisonderwijs).
 • Sessie 5: "Hoe zet je diversiteit in bij het ontwikkelen van kwalitatief onderwijs?" – Katleen Verboven en Riet Berben, Pedagogisch begeleiders Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Wat is diversiteit? Wat denkt de leraar of de leerling? Zien we diversiteit als een hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs? Durven we diversiteit waarderen en benutten? Is diversiteit en inclusie…een illusie? Wat zegt de diversiteitsbarometer over diversiteit in het Vlaamse onderwijslandschap? Wat betekent diversiteit in het OK- kader en in het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding? 
 • Sessie 6: 
  We bieden de mogelijkheid aan een scholengemeenschap om een overleg in te plannen op dit moment. Er is 1 ruimte beschikbaar waar maximaal 2 scholengemeenschappen gebruik van kunnen maken. Gelieve een e-mail te sturen naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen indien je dit wilt doen. Hiervoor kan je dus niet kiezen bij inschrijving, enkel per e-mail kan je dit aanvragen.