Aanmelden
Laden…

Even geduld...

De modernisering van het secundair onderwijs nadert met rasse schreden.

Hoe kunnen schoolteams zich zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen die eraan komen? Het zal daarbij belangrijk zijn dat scholen de vernieuwingen kwaliteitsvol implementeren en koppelen aan het eigen pedagogisch project en hun schooleigen visie op onderwijs.

“Wat betekent voor ons op school goed onderwijs en hoe kunnen we dat linken aan het vormingsconcept?”
“Hoe willen we  vanuit ons eigen pedagogisch opvoedingsproject de eerste graad bij ons op school vorm geven?”
“Welke invulling geven wij aan kwaliteitsvolle schoolontwikkeling?”
“Hoe gaan wij de modernisering van het secundair onderwijs concreet realiseren vanuit onze schooleigen visie op onderwijs?”
“Op welke manier kunnen we met de nieuwe leerplannen en de leerplantool aan de slag gaan?”
“Wat zijn differentiële doelen en hoe kunnen we die realiseren?”
“Hoe kan je met interdisciplinaire leerplannen aan de slag gaan als leraar/lerarenteam?”

In de week van 14 mei ontvangen alle coördinerend directeurs en alle directeurs van scholen so een e-mailbericht met alle nodige info en de mogelijkheid om in te schrijven voor een of meer trajecten.

ModerniseringSO.jpg