Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Programma

We ervaren verscheidenheid in de intensiviteit van de ondersteuning in de uitrol van de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs.  Daartoe hebben we een breed aanbod ontwikkeld met verschillende trajecten. We richten ons voor de geïntegreerde nascholing kwaliteitsvolle schoolontwikkeling vanuit modernisering secundair onderwijs op verschillende doelgroepen nl. kernteams van een school, individuele leraren, lectoren lerarenopleidingen en directies/zorgcoördinatoren basisonderwijs.

1 Voor kernteams so is een geïntegreerd traject uitgewerkt waarbij er kan gekozen worden voor een integrale weg of een partiële weg.

Wil je inzetten op kwaliteitsvolle implementatie van de modernisering secundair onderwijs dan is het integrale traject de juiste keuze. In een aulasessie van een halve dag krijg je de noodzakelijke informatie over vormingsconcept, leidraad modernisering en leerplanconcept en -opbouw. In de 3 daaropvolgende dagen gespreid over het schooljaar wordt sterk ingezet op verdieping, verbreding en competentieontwikkeling m.b.t. alle aspecten van de modernisering so (leidraad so, leerplanimplementatie, transversale doelen, beheersingsniveaus en differentiële doelen, multi- en interdisciplinair werken, digitale leerplantool …). Voor het integrale traject kan worden ingeschreven per scholengemeenschap (de nascholing zal dan plaatsvinden in de scholengemeenschap) of per school (de nascholing zal dan plaatsvinden op een centrale locatie in de regio).

Scholen kunnen ook kiezen voor een partieel traject. Het partieel traject bestaat uit een aulasessie van een halve dag met informatie over vormingsconcept, leidraad modernisering, leerplanconcept en -opbouw. In het derde trimester van het schooljaar volgt dan één nascholingsdag waarin op slechts enkele aspecten van de modernisering wordt ingezoomd. Een diepgaande verwerking is omwille van de omvang van de vernieuwingen in dat traject niet mogelijk. Het partieel traject zal plaatsvinden op een centrale locatie in de regio.

Zowel voor het integrale als het partiële traject beschouwen we de inhoud van het voortraject van dit schooljaar (introductie- en verdiepingsdag) als verworven. Daarom vinden we het belangrijk dat scholen die deelnemen aan het integraal traject ofwel het voortraject van het schooljaar 2017-2018 gevolgd hebben ofwel een inhaaltraject volgen bij de aanvang van het schooljaar 2018-2019.

2 Voor individuele leraren kan er gekozen worden om

zich in het kader van de modernisering so

  • in te schrijven voor specifieke sessies m.b.t. de interdisciplinaire leerplannen wetenschappen & techniek en beeld & muziek  en voor de sessie kwaliteitssystemen opzetten nadat er een aulasessie gevolgd werd;
  • enkel in te schrijven voor de aulasessie.
3 Voor lectoren/docenten lerarenopleiding wordt een traject gepland dat inhoudelijk volgende elementen bevat:

vormingsconcept, leidraad so, leerplanconcept en leerplannen, multi- en interdisciplinair werken, transversale en differentiële doelen, digitale kwaliteits- en leerplantool.

De duur van dit traject wordt in overleg met de deelnemers nog bepaald.

4 Voor directeurs en zorgcoördinatoren basisonderwijs wordt een traject gepland van 1 dag (2 sessies) waarbij de focus ligt op de overgang van basisonderwijs naar de eerste graad secundair onderwijs met aandacht voor het vormingsconcept, leidraad so, leerplanconcept en de visie op de oriënterende en observerende 1ste graad.

Heb je nog geen idee welk traject het best aan de noden van je school beantwoordt? Je kan meer informatie opvragen over de trajecten in het kader van de modernisering so bij lut.favoreel@katholiekonderwijs.vlaanderen en  cindy.lammens@katholiekonderwijs.vlaanderen. Voor het specifiek traject kwaliteitssystemen opzetten kan je terecht bij nele.goethals@katholiekonderwijs.vlaanderen.

In de week van 14 mei ontvangen alle coördinerend directeurs en alle directeurs van scholen so een e-mailbericht met alle nodige info en de mogelijkheid om in te schrijven voor een of meer trajecten.