Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Doelstellingen:

  • De deelnemers inzicht geven in de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen omtrent ICT en ICT-integratie in het onderwijs.
  • De deelnemers handvaten aanreiken bij het maken van keuzes over hoe ICT ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen.
  • De deelnemers de nodige competenties aanleren om een krachtige digitale leeromgeving op te bouwen.
  • De deelnemers de nodige tools aanreiken en aanleren om ICT op een verrijkende manier in te zetten tijdens de les.
  • De deelnemers de nodige tools aanreiken en aanleren om leerlingen op een actieve manier te betrekken in de les.
  • De deelnemers de nodige tools aanreiken om digitale content te creëren.
  • De deelnemers de nodige competenties aanleren om de doelstellingen van specifieke leerplannen te realiseren.
  • De ICT-coördinatoren de nodige technische vaardigheden bijbrengen om een up-to-date, efficiënt werkende infrastructuur uit te bouwen

Visie Deskundigheid Content Infrastructuur