Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Programma:

De nascholingen die we aanbieden hebben we geordend volgens het vier-in-balans-plus model

Visie Deskundigheid Content Infrastructuur

Visie: visieontwikkeling heeft een belangrijke impact te hebben op het gebruik van ICT. Een goede ICT-visie vertrekt van de schooleigen visie op leren en onderwijzen - geënt op de schoolcultuur en het pedagogisch project en dient alle aspecten rond ICT-gebruik in acht te nemen: technologisch, pedagogisch en inhoudelijk. Een visie moet tevens anderen kunnen inspireren en zorgen voor gemeenschappelijke doelen.

Deskundigheid: de leraren moeten vertrouwd zijn met de mogelijkheden en beperkingen van ICT en deze kunnen inzetten in de les. Niet alleen het technische aspect van het omgaan met ICT speelt hierbij een rol. Leraren moeten ook weten waar en hoe ICT een plaats kan krijgen in hun didactische aanpak.

Content: dit omvat het hele digitale gamma aan leermiddelen dat inzetbaar is zowel bij het verzamelen als bij het verwerken van informatie.

Infrastructuur: een kwalitatieve ICT-infrastructuur is onontbeerlijk voor succesvolle implementatie van ICT.

Sommige modules staan in meerdere kolommen omdat meerdere elementen uit vier-in-balans-plus erin aan bod komen. Download hier het integrale aanbod of bekijk links het aanbod.