Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-02 Platform Orthopedagogen buo, 9 oktober 2018

Doelstellingen:

Informatie-uitwisseling alsook ervarings- en deskundigheidsuitwisseling tussen orthopedagogen van de verschillende buo scholen.

Onderwijsvernieuwing met betrekking tot disciplinespecifieke thema’s verkennen en implementatiestrategieën uitwisselen

Inzoomen op de activiteiten die scholen planden rond het onderwijskwaliteitskader

Het verhogen van de consultatieve vaardigheden in functie van het ondersteunen van teamleden.

Nadenken over een jaarplanning en thema’s die aan bod kunnen komen op het netwerk.

Ontmoetingskansen creëren

Doelgroep:

Orthopedagogen buo

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • Onthaal en kennismaking
 • Werkingscode en doelstellingen van het platform verduidelijken
 • Thema’s en inhouden bepalen voor komende bijeenkomsten
 • Onderwijskwaliteit en handelingsplanning: uitwisseling van acties in de eigen school
 • Kennismaken met de gastschool: event. rondleiding, handelingsplanning, specificiteit van de school, …
 • ‘Leerlingen die schoolmoe zijn’: op zoek naar initiatieven die werken
Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 8 oktober 2018 inschrijven en tot en met zondag 7 oktober 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Buso Katrinahof (Inschrijven afgesloten)
Peter Benoitstraat 44
2018 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 9 oktober 2018 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.