Aanmelden
Laden…

Even geduld...

buo5 Leren lezen is zoveel meer!

Astrid Geudens, spreekster van de studiedag logo, is nog een hele tijd uit. Een andere spreekster om in te vallen, is niet beschikbaar. Dit wil zeggen dat deze studiedag dit schooljaar niet kan plaats vinden.

We hopen dat het volgend schooljaar wel gaat lukken. We brengen je hiervan dan op de hoogte.

Doelstellingen:

Je weet na deze sessie:

  • Wat je kan doen om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling van letterkennis en fonemisch bewustzijn en hoe je eigenaarschap kan vergroten
  • Hoe je kinderen efficiënt kan begeleiden bij het automatiseren van klanktekenkoppelingen en het lezen van woorden, zinnen en teksten
  • Hoe je de verbinding houdt met lezen met begrip en plezier en motivatie kan versterken
  • Welke werkvormen en instructieprincipes je hierbij kan inzetten
Doelgroep:

Logopedisten, zorgcoördinatoren betrokken bij leesonderwijs

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Leren lezen doet een nieuwe wereld opengaan en dat blijft. Er kan dan ook niet genoeg aandacht zijn voor een goede leesstart. Die basis ligt reeds in de jaren voordien. Maar wat als deze cruciale fase op school minder vlot blijkt te lopen? Wat kunnen logopedisten doen als kinderen tijdens de leesontwikkeling uit de boot dreigen te vallen?

De focus in deze sessie ligt op technisch lezen als basis voor lezen met begrip en plezier. We staan tevens stil bij effectieve instructie-en interventieprincipes. Je weet na deze vorming wat je kan doen om kinderen te stimuleren bij de eerste stappen van het leesonderwijs (gericht op fonemisch bewustzijn, klanktekenkoppelingen) en hoe je kinderen efficiënt kan begeleiden bij het automatiseren van klanktekenkoppelingen en het lezen van woorden, zinnen en teksten. We vertalen inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en bekijken samen hoe we deze inzichten concreet kunnen toepassen in didactiek en interventie.

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More en werkzaam in de onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek. Gebeten door de vraag hoe onderzoeksinzichten het werkveld kunnen versterken en het werkveld omgekeerd meer kan betekenen voor onderzoek ging ze de uitdaging aan om als adviseur en hoofdauteur mee te werken aan methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

Strategie en methode:

Handvatten voor een effectieve didactiek aanvankelijk lezen in het (buitengewoon) lager onderwijs

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Astrid Geudens, spreekster van de studiedag logo, is nog een hele tijd uit. Een andere spreekster om in te vallen, is niet beschikbaar. Dit wil zeggen dat deze studiedag dit schooljaar niet kan plaats vinden.

We hopen dat het volgend schooljaar wel gaat lukken. We brengen je hiervan dan op de hoogte.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 11 februari 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 90 Euro
Lesgever: Geudens Astrid
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • vrijdag 15 februari 2019 Van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.