Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LBA-G Getuigschrift? Hoe zit het nu?

Doelstellingen:
  • Je relateert redelijke aanpassingen, GC en IAC aan de finaliteit van het basisonderwijs.
  • Je actualiseert je kennis van de regelgeving i.v.m. getuigschrift en toelatingsvoorwaarden so.
  • Je reflecteert over breed evalueren, formatief en summatief, en de criteria die je hanteert voor het al dan niet uitreiken van het getuigschrift.
  • Je denkt na over de communicatie i.v.m. evalueren met leerlingen en ouders en de continuering van zorg naar het so.
Doelgroep:
Directeurs, zorgcoördinatoren en leerkrachten 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs. Ook mensen van so kunnen mee aansluiten indien ze hier meer over willen weten, maar de primaire doelgroep is wel basisonderwijs.
Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

In deze werkwinkel relateren we redelijke aanpassingen, gemeenschappelijk en individueel aangepast curriculum met de finaliteit van het gewoon basisonderwijs. We testen onze kennis met betrekking tot de actuele regelgeving getuigschrift basisonderwijs en toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs.

Hoe breed evalueren binnen ZiLL en conform het OK? En dan als school, na 9 à 10 jaar gewerkt te hebben met een leerling, de balans opmaken?  Wat betekent het voor een leerling als die geen getuigschrift krijgt? Hoe werken we aan continuering van zorg naar het secundair onderwijs?

Bijkomende info:

Tijdens deze nascholing, zal Greet Vanhove dezelfde inhoud brengen als wat ze gebracht heeft tijdens haar workshop op het congres 3-daagse basisonderwijs te Oostende.

Aangezien deze vorming VOLZET is, schrijf je in op de wachtlijst, dan kunnen we de vorming eventueel opnieuw inrichten bij voldoende deelnemers.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 3,00 Euro
Lesgever: Vanhove Greet
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 24 mei 2019 van 09:00 tot 12:00
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • vrijdag 24 mei 2019 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.