Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8318N-2 BOS & Communicatie en inspraak

Doelstellingen:
  • De definities van communicatie, inspraak en participatie kunnen duiden tegen hun eigen lokale context en werksfeer.
  • Inzien dat doordachte communicatie een belangrijk instrument is in het proces van BOS.
  • Weten welke communicatie, inspraak en participatie verplicht is in het proces van BOS.
  • De stappen begrijpen om tot een geoptimaliseerd communicatieplan te komen.
  • Leren luisteren naar het woord- en taalgebruik van actoren in een veranderingsproces.
  • Over de geplande communicatiestrategie reflecteren aan de hand van kritische kwaliteitsvragen.
  • De collega bestuurders leren kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Besturen moeten in een steeds complexere omgeving functioneren met voortdurend nieuwe uitdagingen en vragen die aan het onderwijs gesteld worden.

Om in die omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen zijn er deskundige, goed georganiseerde besturen nodig. Hieruit blijkt dat bestuurlijke schaalvergroting niet het uiteindelijke doel is, toch is schaalvergroting een belangrijke hefboom voor het creëren van meer bestuurskracht en beleidsvoerend vermogen.

Meer samenwerking op bestuurlijk vlak, impliceert dat er meer fusies tussen schoolbesturen zullen plaatsvinden. In deze vorming wordt toegelicht welke contextfactoren bepalend kunnen zijn bij de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure. Uiteraard worden ook de mogelijke fusieprocedures en de voor- en nadelen ervan toegelicht. 

De Dienst Bestuur & organisatie heeft heel wat materiaal en ‘technische nota’s’ uitgewerkt om de processen naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting te ondersteunen.

Eén van de ontwikkelende nota’s is de nota ‘BOS & Communicatie en inspraak'. Deze nota vormt samen met bijhorende documenten de basis van de vorming.

Draaiboek_BOS.PNG

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Deze sessie wordt tijdens het werkjaar 2018-2019 enkel op aanvraag en op maat aangeboden. Je kunt hiervoor terecht bij marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina rond vorming voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.