Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/04-2 Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt geconfronteerd met dit gegeven.

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een  preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Je kunt voor deze studiedag inschrijven vanaf eind oktober. Houd de datum voorlopig reeds vrij!!

Doelstellingen:

Ontwikkelen van een beleid rond preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie. 

  1. De deelnemers weten wat burn-out is, wat de symptomen zijn en hoe het herkenbaar is. 
  2. De deelnemers begrijpen welke voorzorg, zorg en nazorg in het kader van burn-out als taak bij de organisatie ligt. 
  3. De deelnemers hebben inzicht in wat een burn-out met een persoon doet en wat die zelf kan doen om dit te voorkomen en op te lossen. 
  4. De deelnemers begrijpen dat preventie en aanpak van burn-out een gedeelde verantwoordelijkheid is van organisatie en persoon. 
  5. De deelnemers krijgen aanzetten om concreet een beleid te ontwikkelen met preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie.
Doelgroep:

Leidinggevenden meer bepaald bestuurders en directies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt geconfronteerd met dit gegeven.  

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een  preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Programma:

8u30 - Onthaal met koffie, fris en koffiekoekjes
9u30 - Welkom & Keynotes:
  • Burn-out: samenspel tussen persoon en organisatie  met daarin verweven de medische aspecten
  • Beleid rond preventie en aanpak van burn-out

12u00 - Middagmaal

13u00 - Eerste reeks parallelle workshops

14u15 - Pauze

14u45 - Tweede reeks parallelle workshops

16u00 - einde

 

Inhoud keynote Erik Franck:

Onze samenleving verandert. Vooruitgang en keuzemogelijkheden zijn de drijvende motor. We willen alles hebben en dragen verantwoordelijkheid voor onze eigen beslissingen alsook de gevolgen ervan. Maar, zijn we dan niet al te vaak bezig onszelf iets wijs te maken? Persoonlijk leiderschap wordt meer dan ooit een uitdaging. Het gaat over zelfkennis en zelfbewustzijn. Mensen die bewust keuzes maken blijken op termijn fysiek en mentaal gezonder, succesvoller en gelukkiger.  

In deze keynote belichten we persoonlijk leiderschap vanuit het standpunt van de leidinggevende. We maken een batterij op die je kan helpen energieverlies bij medewerkers te detecteren. Daarnaast bekijken we ook concrete interventies die je kan doen om energieverlies te voorkomen binnen alle niveaus van preventie.  

De Wereld gezondheidsorganisatie (WHO – World Health Organisation) voorspelt dat tegen 2030, ongelukkigheid de meest invaliderende aandoening zal zijn. Niet als het van ons afhangt! 

 

 

 

Erik Franck (°1974) is psycholoog, erkend gedragstherapeut (UGent) en supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Hij is Professor Psychologie aan de Universiteit Antwerpen binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en geeft trainingen rondom welbevinden, leiderschap, talent en passie in samenwerking met Better Minds at Work en Tapascity. 

Prof. Erik Franck werkte ook mee aan het boek ‘Burn-out in de zorg’ waarin heel wat linken te vinden zijn met onderwijs. 

 

 

Strategie en methode:

De studiedag is afgestemd op de bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.

Er wordt gewerkt met beeldmateriaal.

Bijkomende info:

Er is een broodjeslunch inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

De inschrijvingen gaan open op 15 september 2019.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 9 december 2019 inschrijven en tot en met zaterdag 30 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 70 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1:
    • woensdag 11 december 2019 Van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.