Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/04-2 Studiedag beleid rond stress en burn-out in het onderwijs

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt geconfronteerd met dit gegeven.

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een  preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Je kunt voor deze studiedag inschrijven vanaf 10 september 2019. 

Doelstellingen:

Ontwikkelen van een beleid rond preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie. 

 1. De deelnemers weten wat burn-out is, wat de symptomen zijn en hoe het herkenbaar is. 
 2. De deelnemers begrijpen welke voorzorg, zorg en nazorg in het kader van burn-out als taak bij de organisatie ligt. 
 3. De deelnemers hebben inzicht in wat een burn-out met een persoon doet en wat die zelf kan doen om dit te voorkomen en op te lossen. 
 4. De deelnemers begrijpen dat preventie en aanpak van burn-out een gedeelde verantwoordelijkheid is van organisatie en persoon. 
 5. De deelnemers krijgen aanzetten om concreet een beleid te ontwikkelen met preventie en aanpak van burn-out in de eigen organisatie.
Doelgroep:

Leidinggevenden, meer bepaald bestuurders en directies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt geconfronteerd met dit gegeven.  

De wetgeving psychosociaal welzijn op het werk verplicht het schoolbestuur, in zijn hoedanigheid van werkgever, om een  preventiebeleid te voeren op vlak van psychosociale belasting van hun medewerkers. Stress en burn-out worden expliciet opgesomd als mogelijke risicofactoren op het werk. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een studiedag voor bestuurders en leidinggevende met als focus: burn-out in het onderwijs. De bedoeling van dit initiatief is om scholen te ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.

Programma:

9u00 - Start onthaal 
9u30 - Welkom & Keynotes:
 • Burn-out: samenspel tussen persoon en organisatie  met daarin verweven de medische aspecten door Prof. Dr. Erik Franck
 • Burn-out assessment tool: Steffie Desart, KU Leuven
 • Beleid rond preventie en aanpak van stress en burn-out

12u00 - Middagmaal

13u00 - Eerste reeks parallelle workshops

14u15 - Pauze

14u45 - Tweede reeks parallelle workshops

16u00 - einde

 

Inhoud keynote Erik Franck:

Onze samenleving verandert. Vooruitgang en keuzemogelijkheden zijn de drijvende motor. We willen alles hebben en dragen verantwoordelijkheid voor onze eigen beslissingen alsook de gevolgen ervan. Maar, zijn we dan niet al te vaak bezig onszelf iets wijs te maken? Persoonlijk leiderschap wordt meer dan ooit een uitdaging. Het gaat over zelfkennis en zelfbewustzijn. Mensen die bewust keuzes maken blijken op termijn fysiek en mentaal gezonder, succesvoller en gelukkiger.  

In deze keynote belichten we persoonlijk leiderschap vanuit het standpunt van de leidinggevende. We maken een batterij op die je kan helpen energieverlies bij medewerkers te detecteren. Daarnaast bekijken we ook concrete interventies die je kan doen om energieverlies te voorkomen binnen alle niveaus van preventie.  

De Wereld gezondheidsorganisatie (WHO – World Health Organisation) voorspelt dat tegen 2030, ongelukkigheid de meest invaliderende aandoening zal zijn. Niet als het van ons afhangt! 

  

Erik Franck (°1974) is psycholoog, erkend gedragstherapeut (UGent) en supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Hij is Professor Psychologie aan de Universiteit Antwerpen binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en geeft trainingen rondom welbevinden, leiderschap, talent en passie in samenwerking met Better Minds at Work en Tapascity. 

Prof. Erik Franck werkte ook mee aan het boek ‘Burn-out in de zorg’ waarin heel wat linken te vinden zijn met onderwijs. 

  

 

Inhoud plenum Steffie Desart

Burn-out Assessment Tool - een nieuwe meting van burn-out

Zowel op maatschappelijk als wetenschappelijk vlak is er de laatste jaren veel aandacht besteed aan burn-out, maar het ontbrak nog aan betrouwbare instrumenten om het probleem objectief in kaart te brengen. De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (KU Leuven) heeft daarom drie jaar lang onderzoek gevoerd naar de meting van burn-out. In de lezing overlopen we de kern van het project: Wat is burn-out nu juist en hoe wordt het gemeten? We kijken kort naar de nieuwe definitie van burn-out en focussen op een betrouwbare meting via de?Burnout Assessment Tool. Deze vragenlijst maakt het mogelijk om een correcte diagnose te stellen, het risico op burn-out in te schatten en patiënten beter te begeleiden.

 

Steffie Desart is onderzoeksmedewerker aan KU Leuven. Ze is haar hele carrière al gepassioneerd door welzijn op het werk en dan meer bepaald vanuit een preventief oogpunt. In het verleden werkte ze als medewerker psychosociale aspecten bij Groep Idewe. Haar onderzoeksproject, samen met Wilmar Schaufeli & Hans De Witte, focust zich op de Burnout Assessment Tool. Daarnaast is ze ook bestuurslid bij de Vereniging van Erkende Stress- & Burn-out coaches, en bij Burn-out.Vlaanderen. Ze gaf al diverse lezingen, met burn-out als kernthema in Vlaanderen en houdt van een no-nonsens aanpak. 

Workshops:
Aanbod workshops sessie 2 deel 1
woensdag 11 december 2019 van 13:00 tot 14:15
Benedictijns tijdmanagement: een gevulde agenda, maar nooit druk
Spreker: Wim Van Nieuwenhuyze

 

In deze sessie maak je kennis met de benedictijnse omgang met de tijd: het heilzame ritme van een geordende dagindeling, de klok die steeds aangeeft dat met iets begonnen moet worden of dat het tijd is ergens mee op te houden, een werkhouding die niet zozeer op het “af hebben” van het werk gericht is, maar op het werk zelf, het serieus nemen van perioden van inspanning en van ontspanning. De paradoxale conclusie zal zijn dat in een benedictijns omgaan met de tijd je agenda helemaal gevuld is en dat je het nooit druk hebt…

Werkdruk is een belangrijke werkeis bij leidinggevenden in onderwijs. Er is te veel te doen in te weinig tijd. En daarom ga je al snel meer en meer privétijd inruilen voor werktijd en kom je ongemerkt dichter bij een burn-out. Vanuit de inzichten van benedictijns tijdmanagement leer je o.a. hoe een evenwichtige dagindeling te maken, hoe om te gaan met e-mails en vergaderingen, om te kiezen voor multitasken of singletasken en hoe je bij al deze zaken voorbeeldgedrag kunt stellen.

 

 

 

Wim Van Nieuwenhuize stond 15 jaar voor de klas in het lager onderwijs. Hij was 6 jaar directeur van een basisschool voor gewoon onderwijs en 5 jaar van een basisschool voor buitengewoon onderwijs. Sinds begin van dit jaar werkt hij voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de Dienst Identiteit & kwaliteit als projectmedewerker professionalisering van schoolleiders. Hierbij focust hij zich op hoe leidinggevenden in hun functioneren hun stressniveau naar beneden kunnen halen en hun welbevinden kunnen verhogen.

 

Werkvermogen en goesting als antwoord op burn-out en verzuim
Spreker: Veronique Grossie

 

Veronique Grossi is personeelsdirecteur bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.

 

 

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen wil een aantrekkelijke en toonaangevende werkgever zijn. Medewerkers zijn ons grootste kapitaal; ‘in een sterke organisatie is de binnenkant, omgaan met de medewerkers, een spiegel voor de buitenkant, omgaan met de patiënten’.

De principes van het huis van werkvermogen sluiten erg aan bij onze visie, een aantrekkelijke werkomgeving waarin je dagelijks met goesting aan het werk gaat. Een loopbaan is meer dan werk alleen. Gezondheid, talenten, waarden,… maken ook deel uit van het huis dat gebouwd wordt door medewerkers zelf.

 

Wat mag je verwachten van deze workshop?

In deze workshop krijg je een helder beeld van de theorie achter het Huis van Werkvermogen. Aan de hand van praktijkoefening kunnen de deelnemers zelf een aantal basisprincipes in hun eigen praktijk vertalen. We maken de verbinding  tussen de theorie en de concrete praktijk van het Wit gele kruis van Antwerpen.

Hoe is het Wit gele Kruis als grote zorgorganisatie aan de slag gegaan met deze basisprincipes?  Wat werkt en wat werkt niet ? Zijn de resultaten bevredigend en kunnen we handvaten en tips en tricks doorgeven aan collega’s in andere sectoren ? We leren van elkaar en bestrijden zo samen de mythes rond  burn out en verzuim.

Het ‘huis van werkvermogen’ geeft aan welke elementen bijdragen tot een gezond werkvermogen van de medewerker.  Dat wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, normen en waarden) en werkvereisten (5A’s). Het evenwicht tussen de verschillende verdiepingen geeft goesting, goesting heeft direct effect op de risico’s op burn out en verzuim. Werken aan ‘werk-vermogen’ hangt voor ons dan ook sterk samen met het voeren van een levensfasebewust personeelsbeleid, want burnout en verzuim is niet leeftijdbepaald.

 

Wie zijn wij?

De kernopdracht van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen bestaat erin om iedere zorgvraag te beantwoorden, en dat rekening houdend met een complexe en steeds evoluerende samenleving.

Een personeelsbeleid voeren anno 2020 vraagt dan ook een hele nieuwe mindset. Begrippen als duurzaamheid, engagement, maatschappelijke relevantie, zijn de inspiratie voor een menselijk en maatschappelijk personeelsbeleid.  Mensen zoeken zingeving niet enkel meer in hun privéleven maar in alle facetten van  hun leven. Ze willen een zinvolle job uitvoeren waarbij ze het gevoel hebben mee het verschil te kunnen maken. De nieuwe medewerker zoekt bevlogenheid, verbondenheid, stabiliteit, engagement, autonomie, balans tussen werk en privé... Die nieuwe waarden zijn niet in euro’s uit te drukken maar vragen om nieuwe vormen van erkenning en worden door andere drijfveren gestimuleerd.

 

Kikkers in de poel. Hoe heet moet je het hebben…
Spreker: Dis Van Berckelaer

 

Iemand kan maar uitgeblust geraken als die persoon in vuur en vlam heeft gestaan. Hoe bescherm je jezelf en ook anderen tegen deze ziekte van de tijd, ziekte die vervat zit in school online, in de elektronische agenda of…

Je wordt mee brandweerman en zorgt ervoor dat je de burn-outdriehoek herkent. Op die wijze blijft je FOMO ook onder controle.

Resultaat: rond oplaaiend vuur staan verkleumde wandelaars stil te bekomen

Dit mag je van ons verwachten:

We bekijken op verschillende wijze wat burn-out betekent. Vanuit het standpunt van de (school)organisatie, vanuit de bril van de directeur, met de warme insteek van een ervaringsdeskundige. Ook als schoolbestuurder kan je hier wat betekenen.

Je vertrekt gesterkt uit de zaal in het besef dat je gelukkig ook maar een kikker in de poel bent.

 

 

Linda Robaye, is actief in kleur en op de planken, met een pak levenservaring als leidinggevende “kikker in de poel”.

Dis Van Berckelaer is actief in het onderwijs en wat er buiten. Hij heeft een onmachtig luisterend oor en is ook actief bemiddelaar.

 

 

 

Burn-out in de zorg: wat kunnen we leren uit de zorgsector over de preventie en aanpak van burn-out?
Spreker: Gorik Kaesemans

 

“Zorgen voor de verzorgenden" is het centrale credo in het personeelsbeleid van elke zorgorganisatie, in de eerste plaats in het belang van de patiënt. Immers, goede zorg veronderstelt hulpverleners die zelf goed in hun vel zitten.

Zorgnet-Icuro zette met het project “Burn-out voorkomen, bevlogenheid koesteren” sterk in op het ondersteunen van haar leden rond de aanpak van burn-out op de zorg-werkvloer. Ook de overheid beseft dat ziekenhuizen en woonzorgcentra bij uitstek werkomgevingen zijn met een verhoogd risico op burn-out. Hoe komt dat  en vooral, hoe ga je als organisatie met die risico’s om ? In deze themasessie kijken we over het muurtje en bespreken we de ervaringen vanuit de zorgsector met de preventie en aanpak van burn-out.

Werken in de zorg doe je vaak vanuit een grote mate van bevlogenheid.  Tegelijk lijden veel zorgversterkers aan een burn-out. Verpleegkundige is één van de grote knelpuntberoepen. We hebben alle handen in de zorg meer dan nodig en kampen als sector met een reëel risico om bevlogen medewerkers voor lange tijd te moeten missen. Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden werkten vele zorgactoren de voorbije jaren heel actief aan een geïntegreerd beleid om burn-out bij hun medewerkers te voorkomen en gepaste ondersteuning te voorzien om een terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken.

 

 

Gorik Kaesemans is psycholoog en werkt bij Zorgnet-Icuro als stafmedewerker Geestelijke Gezondheidszorg. Zorgnet-Icuro is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro; samen stellen ze ongeveer 130.000 personeelsleden tewerk.

De voorbije jaren zette Zorgnet-Icuro ter ondersteuning van haar leden in op het intersectoraal project Burn-out voorkomen, bevlogenheid stimuleren via studiedagen, affichecampagnes en met een boek: ‘Burn-out in de zorg’ (Lannoocampus). Dat boek verzamelt de nieuwste inzichten rond burn-out, maar brengt ook verhalen van mensen uit de zorg: zorgkundigen, verpleegkundigen, artsen, opvoeders...

 

Project Arts in nood - Burn-out: ook bij artsen
Spreker: Koen Matton

 

De presentatie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Deel 1: burn-out: wat is het, het stresskader, de risicofactoren, de signalen, het verloop en een mogelijk behandeltraject
 • Deel 2: het project ARTS IN NOOD en de problematiek van artsen met psychische problemen
 • Deel3: statistieken van de meldingen bij ARTS IN NOOD

Interactie met het publiek is een plus!

Het is heel belangrijk is om bij uzelf of een collega een burn-out te herkennen en bespreekbaar te maken, zodat tijdig hulp kan worden gezocht.  Tijdens deze sessie komt u op een bevattelijke manier de belangrijkste aandachtspunten hierover te weten.

Koen Matton is

 • projectcoördinator van ARTS IN NOOD – een project van de Nationale Raad van de Orde der artsen
 • opleidingen: handelsingenieur, psychotherapie, familiale bemiddeling, coaching, Nederlands voor anderstaligen
 • deeltijds werkend als psychotherapeut, relatietherapeut en life coach

 

 

 

Anders kijken naar conflicten
Spreker: Beatrijs Pletinck

 

Op elke plek waar mensen samen leven en werken doen zich fijne èn moeilijke gebeurtenissen voor. Problemen zijn haast onvermijdelijk. De meeste problemen lossen gelukkig met de loop van tijd vanzelf weer op. Ze worden uitgepraat en de situatie wordt veranderd en verbeterd. Andere kunnen echter blijven 'hangen' en uitgroeien tot echte conflicten. Bij de beleidsverantwoordelijke (de directeur of het schoolbestuur) is er veelal een persoonlijk onvermogen om met conflictsituaties om te gaan. Men weet vaak niet goed hóe men zich in een conflictueuze situatie het best gedraagt, of men kan het niet opbrengen iets te doen. Daarom laat men het er verder onuitgesproken bij zitten. De gevolgen zijn voorspelbaar. Er ontstaat een negeer- en vermijdgedrag, of gevoelens vinden hun uitweg via kleine opmerkingen, steken onder water. Voordat betrokkenen het goed en wel doorhebben, hebben nieuwe negatieve rolpatronen hun intrede gedaan in de collegiale communicatie. De stemming gaat achteruit en persoonlijke spanningen leiden tot ziekteverzuim en burn-out.

De Welzijnswet stelt u als werkgever verantwoordelijkheid van de werkgever voor het welzijn en het welbevinden van zijn werknemers. Het gaat zowel over gezond, veilig en in goede omstandigheden kunnen werken als over je goed in je vel voelen op het werk (psychosociaal welzijn). Stress, burn-out, conflicten worden door de wetgever expliciet vernoemd als psychosociale risico’s met kans op psychosociale problemen als gevolg van de werksituatie.

Op de werkgever (schoolbestuur en directie) rust de verantwoordelijkheid om conflicten op de werkvloer snel aan te pakken.

 

 

Beatrijs Pletinck is stafmedewerker binnen Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Sedert 2008 is Beatrijs werkzaam als erkend bemiddelaar binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

Meer veerkracht met hartcoherentie
Spreker: AnneKatrien Masschelin

 

Wie langdurig onder stress staat, kan heel wat klachten krijgen. Het lichaam heeft immers de tijd niet om te recupereren en raakt uit balans.

Hartcoherentie is een eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde ademhalingstechniek die balans brengt in het lichaam en zo veerkracht versterkt. Het is doeltreffend bij klachten van (chronische) hyperventilatie, stress en burn-out en kan ook preventief ingezet worden.

Tijdens deze interactieve workshop leer je wat de gevolgen zijn van stress op het lichaam en bekijken we samen hoe hartcoherentie in een schoolklimaat ingezet kan worden voor meer veerkracht van het onderwijzend personeel.

Naast een deel psycho-educatie, overlopen we welke tools en apps er bestaan die snel ingezet  kunnen worden in uw school.

 

 

Na 10 jaar in het bedrijfsleven op een management functie heeft AnneKatrien de gevolgen van stress zelf ondervonden.

Ondertussen geeft ze coaching en training voor meer veerkracht aan groot en klein.

 • Hartcoherentiecoach
 • Stress- en burnoutcoach
 • Blij met Mij ouder-kind training

Ze is eveneens coördinator van een powerteam van hartcoherentiecoaches dat hartcoherentie dichter wil brengen bij kind en onderwijs.

 

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
woensdag 11 december 2019 van 14:45 tot 16:00
Benedictijns tijdmanagement: een gevulde agenda, maar nooit druk
Spreker: Wim Van Nieuwenhuyze

 

In deze sessie maak je kennis met de benedictijnse omgang met de tijd: het heilzame ritme van een geordende dagindeling, de klok die steeds aangeeft dat met iets begonnen moet worden of dat het tijd is ergens mee op te houden, een werkhouding die niet zozeer op het “af hebben” van het werk gericht is, maar op het werk zelf, het serieus nemen van perioden van inspanning en van ontspanning. De paradoxale conclusie zal zijn dat in een benedictijns omgaan met de tijd je agenda helemaal gevuld is en dat je het nooit druk hebt…

Werkdruk is een belangrijke werkeis bij leidinggevenden in onderwijs. Er is te veel te doen in te weinig tijd. En daarom ga je al snel meer en meer privétijd inruilen voor werktijd en kom je ongemerkt dichter bij een burn-out. Vanuit de inzichten van benedictijns tijdmanagement leer je o.a. hoe een evenwichtige dagindeling te maken, hoe om te gaan met e-mails en vergaderingen, om te kiezen voor multitasken of singletasken en hoe je bij al deze zaken voorbeeldgedrag kunt stellen.

 

 

 

Wim Van Nieuwenhuize stond 15 jaar voor de klas in het lager onderwijs. Hij was 6 jaar directeur van een basisschool voor gewoon onderwijs en 5 jaar van een basisschool voor buitengewoon onderwijs. Sinds begin van dit jaar werkt hij voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de Dienst Identiteit & kwaliteit als projectmedewerker professionalisering van schoolleiders. Hierbij focust hij zich op hoe leidinggevenden in hun functioneren hun stressniveau naar beneden kunnen halen en hun welbevinden kunnen verhogen.

 

Werkvermogen en goesting als antwoord op burn-out en verzuim
Spreker: Veronique Grossie

 

Veronique Grossi is personeelsdirecteur bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.

 

 

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen wil een aantrekkelijke en toonaangevende werkgever zijn. Medewerkers zijn ons grootste kapitaal; ‘in een sterke organisatie is de binnenkant, omgaan met de medewerkers, een spiegel voor de buitenkant, omgaan met de patiënten’.

De principes van het huis van werkvermogen sluiten erg aan bij onze visie, een aantrekkelijke werkomgeving waarin je dagelijks met goesting aan het werk gaat. Een loopbaan is meer dan werk alleen. Gezondheid, talenten, waarden,… maken ook deel uit van het huis dat gebouwd wordt door medewerkers zelf.

 

Wat mag je verwachten van deze workshop?

In deze workshop krijg je een helder beeld van de theorie achter het Huis van Werkvermogen. Aan de hand van praktijkoefening kunnen de deelnemers zelf een aantal basisprincipes in hun eigen praktijk vertalen. We maken de verbinding  tussen de theorie en de concrete praktijk van het Wit gele kruis van Antwerpen.

Hoe is het Wit gele Kruis als grote zorgorganisatie aan de slag gegaan met deze basisprincipes?  Wat werkt en wat werkt niet ? Zijn de resultaten bevredigend en kunnen we handvaten en tips en tricks doorgeven aan collega’s in andere sectoren ? We leren van elkaar en bestrijden zo samen de mythes rond  burn out en verzuim.

Het ‘huis van werkvermogen’ geeft aan welke elementen bijdragen tot een gezond werkvermogen van de medewerker.  Dat wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, normen en waarden) en werkvereisten (5A’s). Het evenwicht tussen de verschillende verdiepingen geeft goesting, goesting heeft direct effect op de risico’s op burn out en verzuim. Werken aan ‘werk-vermogen’ hangt voor ons dan ook sterk samen met het voeren van een levensfasebewust personeelsbeleid, want burnout en verzuim is niet leeftijdbepaald.

 

Wie zijn wij?

De kernopdracht van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen bestaat erin om iedere zorgvraag te beantwoorden, en dat rekening houdend met een complexe en steeds evoluerende samenleving.

Een personeelsbeleid voeren anno 2020 vraagt dan ook een hele nieuwe mindset. Begrippen als duurzaamheid, engagement, maatschappelijke relevantie, zijn de inspiratie voor een menselijk en maatschappelijk personeelsbeleid.  Mensen zoeken zingeving niet enkel meer in hun privéleven maar in alle facetten van  hun leven. Ze willen een zinvolle job uitvoeren waarbij ze het gevoel hebben mee het verschil te kunnen maken. De nieuwe medewerker zoekt bevlogenheid, verbondenheid, stabiliteit, engagement, autonomie, balans tussen werk en privé... Die nieuwe waarden zijn niet in euro’s uit te drukken maar vragen om nieuwe vormen van erkenning en worden door andere drijfveren gestimuleerd.

 

Kikkers in de poel. Hoe heet moet je het hebben…
Spreker: Dis Van Berckelaer

 

Iemand kan maar uitgeblust geraken als die persoon in vuur en vlam heeft gestaan. Hoe bescherm je jezelf en ook anderen tegen deze ziekte van de tijd, ziekte die vervat zit in school online, in de elektronische agenda of…

Je wordt mee brandweerman en zorgt ervoor dat je de burn-outdriehoek herkent. Op die wijze blijft je FOMO ook onder controle.

Resultaat: rond oplaaiend vuur staan verkleumde wandelaars stil te bekomen

Dit mag je van ons verwachten:

We bekijken op verschillende wijze wat burn-out betekent. Vanuit het standpunt van de (school)organisatie, vanuit de bril van de directeur, met de warme insteek van een ervaringsdeskundige. Ook als schoolbestuurder kan je hier wat betekenen.

Je vertrekt gesterkt uit de zaal in het besef dat je gelukkig ook maar een kikker in de poel bent.

 

 

Linda Robaye, is actief in kleur en op de planken, met een pak levenservaring als leidinggevende “kikker in de poel”.

Dis Van Berckelaer is actief in het onderwijs en wat er buiten. Hij heeft een onmachtig luisterend oor en is ook actief bemiddelaar.

 

 

 

Burn-out in de zorg: wat kunnen we leren uit de zorgsector over de preventie en aanpak van burn-out?
Spreker: Gorik Kaesemans

 

“Zorgen voor de verzorgenden" is het centrale credo in het personeelsbeleid van elke zorgorganisatie, in de eerste plaats in het belang van de patiënt. Immers, goede zorg veronderstelt hulpverleners die zelf goed in hun vel zitten.

Zorgnet-Icuro zette met het project “Burn-out voorkomen, bevlogenheid koesteren” sterk in op het ondersteunen van haar leden rond de aanpak van burn-out op de zorg-werkvloer. Ook de overheid beseft dat ziekenhuizen en woonzorgcentra bij uitstek werkomgevingen zijn met een verhoogd risico op burn-out. Hoe komt dat  en vooral, hoe ga je als organisatie met die risico’s om ? In deze themasessie kijken we over het muurtje en bespreken we de ervaringen vanuit de zorgsector met de preventie en aanpak van burn-out.

Werken in de zorg doe je vaak vanuit een grote mate van bevlogenheid.  Tegelijk lijden veel zorgversterkers aan een burn-out. Verpleegkundige is één van de grote knelpuntberoepen. We hebben alle handen in de zorg meer dan nodig en kampen als sector met een reëel risico om bevlogen medewerkers voor lange tijd te moeten missen. Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden werkten vele zorgactoren de voorbije jaren heel actief aan een geïntegreerd beleid om burn-out bij hun medewerkers te voorkomen en gepaste ondersteuning te voorzien om een terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken.

 

 

Gorik Kaesemans is psycholoog en werkt bij Zorgnet-Icuro als stafmedewerker Geestelijke Gezondheidszorg. Zorgnet-Icuro is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro; samen stellen ze ongeveer 130.000 personeelsleden tewerk.

De voorbije jaren zette Zorgnet-Icuro ter ondersteuning van haar leden in op het intersectoraal project Burn-out voorkomen, bevlogenheid stimuleren via studiedagen, affichecampagnes en met een boek: ‘Burn-out in de zorg’ (Lannoocampus). Dat boek verzamelt de nieuwste inzichten rond burn-out, maar brengt ook verhalen van mensen uit de zorg: zorgkundigen, verpleegkundigen, artsen, opvoeders...

 

Project Arts in nood - Burn-out: ook bij artsen
Spreker: Koen Matton

 

De presentatie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Deel 1: burn-out: wat is het, het stresskader, de risicofactoren, de signalen, het verloop en een mogelijk behandeltraject
 • Deel 2: het project ARTS IN NOOD en de problematiek van artsen met psychische problemen
 • Deel3: statistieken van de meldingen bij ARTS IN NOOD

Interactie met het publiek is een plus!

Het is heel belangrijk is om bij uzelf of een collega een burn-out te herkennen en bespreekbaar te maken, zodat tijdig hulp kan worden gezocht.  Tijdens deze sessie komt u op een bevattelijke manier de belangrijkste aandachtspunten hierover te weten.

Koen Matton is

 • projectcoördinator van ARTS IN NOOD – een project van de Nationale Raad van de Orde der artsen
 • opleidingen: handelsingenieur, psychotherapie, familiale bemiddeling, coaching, Nederlands voor anderstaligen
 • deeltijds werkend als psychotherapeut, relatietherapeut en life coach

 

 

 

Anders kijken naar conflicten
Spreker: Beatrijs Pletinck

 

Op elke plek waar mensen samen leven en werken doen zich fijne èn moeilijke gebeurtenissen voor. Problemen zijn haast onvermijdelijk. De meeste problemen lossen gelukkig met de loop van tijd vanzelf weer op. Ze worden uitgepraat en de situatie wordt veranderd en verbeterd. Andere kunnen echter blijven 'hangen' en uitgroeien tot echte conflicten. Bij de beleidsverantwoordelijke (de directeur of het schoolbestuur) is er veelal een persoonlijk onvermogen om met conflictsituaties om te gaan. Men weet vaak niet goed hóe men zich in een conflictueuze situatie het best gedraagt, of men kan het niet opbrengen iets te doen. Daarom laat men het er verder onuitgesproken bij zitten. De gevolgen zijn voorspelbaar. Er ontstaat een negeer- en vermijdgedrag, of gevoelens vinden hun uitweg via kleine opmerkingen, steken onder water. Voordat betrokkenen het goed en wel doorhebben, hebben nieuwe negatieve rolpatronen hun intrede gedaan in de collegiale communicatie. De stemming gaat achteruit en persoonlijke spanningen leiden tot ziekteverzuim en burn-out.

De Welzijnswet stelt u als werkgever verantwoordelijkheid van de werkgever voor het welzijn en het welbevinden van zijn werknemers. Het gaat zowel over gezond, veilig en in goede omstandigheden kunnen werken als over je goed in je vel voelen op het werk (psychosociaal welzijn). Stress, burn-out, conflicten worden door de wetgever expliciet vernoemd als psychosociale risico’s met kans op psychosociale problemen als gevolg van de werksituatie.

Op de werkgever (schoolbestuur en directie) rust de verantwoordelijkheid om conflicten op de werkvloer snel aan te pakken.

 

 

Beatrijs Pletinck is stafmedewerker binnen Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Sedert 2008 is Beatrijs werkzaam als erkend bemiddelaar binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

Meer veerkracht met hartcoherentie
Spreker: AnneKatrien Masschelin

 

Wie langdurig onder stress staat, kan heel wat klachten krijgen. Het lichaam heeft immers de tijd niet om te recupereren en raakt uit balans.

Hartcoherentie is een eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde ademhalingstechniek die balans brengt in het lichaam en zo veerkracht versterkt. Het is doeltreffend bij klachten van (chronische) hyperventilatie, stress en burn-out en kan ook preventief ingezet worden.

Tijdens deze interactieve workshop leer je wat de gevolgen zijn van stress op het lichaam en bekijken we samen hoe hartcoherentie in een schoolklimaat ingezet kan worden voor meer veerkracht van het onderwijzend personeel.

Naast een deel psycho-educatie, overlopen we welke tools en apps er bestaan die snel ingezet  kunnen worden in uw school.

 

 

Na 10 jaar in het bedrijfsleven op een management functie heeft AnneKatrien de gevolgen van stress zelf ondervonden.

Ondertussen geeft ze coaching en training voor meer veerkracht aan groot en klein.

 • Hartcoherentiecoach
 • Stress- en burnoutcoach
 • Blij met Mij ouder-kind training

Ze is eveneens coördinator van een powerteam van hartcoherentiecoaches dat hartcoherentie dichter wil brengen bij kind en onderwijs.

 

Strategie en methode:

De studiedag is afgestemd op de bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.

Er wordt gewerkt met beeldmateriaal.

Bijkomende info:

Er is een broodjeslunch inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

De inschrijvingen gaan open op 10 september 2019.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 5 december 2019 inschrijven en tot en met zaterdag 30 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 70 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • woensdag 11 december 2019 Van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.