Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ALi-06 Fysieke weerbaarheidstraining

Aansluitend bij de leefwereld van onze tieners - die hun eerste stappen in het uitgaansleven zetten - vindt deze lessenreeks zijn wortels. Tieners worden immers vaak vroeg of laat slachtoffer van fysieke agressie.

Vanuit de module ‘fysieke afweer- en bevrijdingstechnieken’ krijgt deze lessenreeks voor de (2de en) 3de graad secundair onderwijs vorm.

Doelstellingen:

In het kader van fysieke weerbaarheid leren leraren dat een combinatie van communicatie (met het oog op het hervinden van de basis communicatiehouding en ruimte voor dialoog) en doelgerichte acties (trekken, duwen, afweer- en bevrijdingstechnieken en traptechnieken) de leerlingen weerbaarder kan maken.

Doelgroep:

Leraren secundair onderwijs (2de en 3de graad)

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In het eerste gedeelte worden via trek- en duwspelen de accenten van de basis communicatiehouding achterhaald. Vanuit deze houding is er ruimte voor dialoog. “Eerst blablabla en misschien later …”, vormt dan ook onze slagzin. 

In de aanname dat het behoud van deze (persoonlijke) ruimte in het gedrang komt, worden in het tweede gedeelte enkele eenvoudige afweer- en bevrijdingstechnieken aangeleerd. Dit met het oog op het hervinden van de basis communicatiehouding en ruimte voor dialoog.

In het derde gedeelte wordt kennisgemaakt met enkele traptechnieken. Dit als reactie op iemand die opnieuw  ongewenst de persoonlijke ruimte binnenkomt.

Deelnemen bij voorkeur blootvoets.

Strategie en methode:

Workshop.

Bij de afweer- en bevrijdingstechnieken is enkel het eigen lichaam nodig. Bij de traptechnieken kan er gebruik worden gemaakt van trapkussens, alsook van andere eenvoudige materialen.

Bijkomende info:

Lesgever: Jimmy Geudens.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 28 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 35,00 Euro
Lesgever: Van Roey Anke
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Sint-Eduardusinstituut (Inschrijven afgesloten)
Broeder Frederikstraat 3
2170 Merksem (Antwerpen) (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 12 december 2019 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.