Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AFr-07 J’aime le français: leerlingen motiveren voor het vak Frans! (Leergroep van leraren Frans 3de trimester 2019-2020)

Doelstellingen:

Leraren Frans ontdekken samen kansen -via vorming, overleg en concrete uitwisseling- om onze jongeren nog meer te motiveren voor het Frans, als vreemde taal en als schoolvak.

Doelgroep:

Leraren Frans

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

De leden van de  ‘Leergroep van leraren Frans’ hebben begin 2019-2020 met overgrote meerderheid het motiveren van jongeren voor het Frans als prioritair werkpunt gekozen.

 

Eerder verkende referentiekaders (Leergroep van leraren Frans: mei 2014, mei 2016 en februari 2017) + de expertise van praktijkdeskundigen (een bevraging van de leraren zelf in maart 2020)  vormen samen de inspiratie.

Concreet:

algemene input (analyse en synthese) tijdens een beperkt plenum;

koffiepauze met kansen tot informele uitwisselingsmomenten;

concrete verwerking met uitwisseling in specifieke deelgroepen

  • specifieke leerplannen als centraal referentiekader;
  • inzoomen op eigen beginsituatie (van elk lid) + plannen van eventuele acties ter verhoging van de motivatie van de leerlingen;
  • samen leren van en met elkaar. 
Strategie en methode:

De leergroep van leraren Frans heeft zowel in 2014 als in 2016 en 2017 expliciet ingezet op inspirerende theoretische kaders om de motivatie van jongeren voor het Frans te verhogen. De leden van de leergroep hebben hiermee geëxperimenteerd.

In maart 2020 heeft een bevraging van de praktijkdeskundigen (de leraren Frans zelf) concrete realisaties (tips en voorbeelden) opgehaald.

Tijdens het beperkt plenum koppelen we de concrete ervaringen in de klas aan de theoretische kaders. Deze korte analyse zal naar realistische, haalbare en doeltreffende praktijktips leiden.

Na een koffiepauze, ontwikkelen de collega's in specifieke deelgroepen motiverende leerstrategieën op maat. We tellen zes deelgroepen: per graad en dan nog eens opgedeeld in "taalsterk" en "minder taalsterk".

De deelnemende leraren Frans (de vakcoördinator vergezeld door maximum één collega per deelgroep) vertegenwoordigen hun vakgroep. Zij zullen na de vergadering de verworven inzichten en strategieën delen met de leden van hun vakgroep. Zo kan de vakgroep de inspiratie nog concreter vertalen naar de eigen noden.

Elke vakgroep stelt een "anker" (meestal de vakcoördinator) aan. Het anker ontvangt kort na de vergadering alle ondersteunende documenten en verslagen. Hij/zij garandeert een verdere verspreiding onder alle leden van zijn/haar vakgroep. Tegelijk zal de leergroep via het anker een tussentijds digitaal communicatiekanaal (info, vragen, aanbiedingen...) garanderen.

Bijkomende info:

De eventuele syllabus/werkdocument is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Lidmaatschap van de leergroep van leraren Frans impliceert deelname aan minimum twee van de vier leergroep-ontmoetingen

Concreet: de vakgroep stuurt naar minstens twee van de vier leergroep-ontmoetingen een vertegenwoordiging (één collega volstaat).

Keuze:

-       Dinsdag 24 september 2019 (enkel vakcoördinatoren)

-       Dinsdag 5 november 2019

-       Donderdag 6 februari 2020

-       Maandag 4 mei 2020

Nieuwe leden blijven nog steeds van harte welkom en kunnen zich alsnog inschrijven. Graag vooraf een aanmelding via danny.vandenwouwer@katholiekonderwijs.vlaanderen .Zo kunnen we hun lidmaatschap formaliseren.


Voor dit initiatief mogen maximum 7 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 3 mei 2020 inschrijven en tot en met zondag 26 april 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
KOSH Campus Scheppersstraat (Afgelast)
Scheppersstraat 9
2200 Herentals (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 4 mei 2020 van 13:15 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.