Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/06 Basispakket personeelsreglementering (bu)bao

Startende medewerkers ervaren heel snel de complexiteit en bijzonderheid van de onderwijswetgeving. Om hen in de juiste richting te zetten is een initiatie in de personeelsreglementering geen overbodige luxe. 
Deze nascholing maakt de deelnemers wegwijs in de vele basisbegrippen, specifieke termen en afkortingen in onderwijs. 
We bieden oplossingen voor veel voorkomende administratieve problemen waar zij dagelijks mee geconfronteerd (zullen) worden. 

Doelstellingen:
 • Deelnemers kennen de verschillende fasen in de loopbaan van een leerkracht 
 • Deelnemers hebben inzicht in het decreet rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden 
 • Deelnemers kennen de specifieke begrippen met hun draagwijdte: ambten, bekwaamheidsbewijzen, TADD, vacantverklaring, vaste benoeming 
 • Deelnemers vinden correcte informatie ivm met personeelsreglementering via de voorgestelde kanalen zoals daar zijn: website Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de overheid, onze telefonische en elektronische dienstverlening 
 • Deelnemers weten met welke vragen ze bij ons terecht kunnen. 
Doelgroep:
 • Startende administratief medewerkers. 
 • Directeurs die een opfrissing willen van de reglementering, veel voorkomende begrippen.  
 • Het is niet bedoeld voor beginnende directeurs aangezien deze nascholing gegeven wordt binnen de Profs-opleiding.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het decreet rechtspositie vormt de basis voor deze nascholing. Deelnemers krijgen inzicht in de loopbaan van een personeelslid vanaf de aanwerving tot het einde van de loopbaan. Er komen belangrijke en veel voorkomende begrippen aan bod. Er wordt heel sterk de nadruk gelegd op het verschil tussen ambt en functie, rechten en plichten van bestuur (directie) en personeelsleden bij aanstelling in een betrekking.

Strategie en methode:

Deelnemers krijgen aan de hand van een powerpointpresentatie een uitgebreide uiteenzetting over de basisprincipes. Daarnaast krijgen ze de kans om vragen te stellen en worden aan de hand van enkele praktische oefeningen de basisvaardigheden getest en verbeterd. 

Bijkomende info:

Er is geen maaltijd voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Goeminne Els
Sterck Suzy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 27 september 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.