Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/11-TM-module 2 Omgaan met relaties en seksualiteit in het (buitengewoon) secundair onderwijs

Deze nascholing biedt aan teams secundair onderwijs ondersteuning rond het thema Relaties en Seksualiteit. Op school word je doorlopend met het thema geconfronteerd. Veel scholen worstelen vooral met het gegeven van nieuwe media en seksueel gedrag (in brede zin). Sociale media worden gebruikt om te flirten op een al dan niet veilige manier maar ook om te kwetsen en grensoverschrijdend gedrag te stellen. Hoe ga je daar als school mee om? Welk beleid kan je voeren? Waar kan je ondersteuning vinden? Hoe verwerk je dit thema in je lessen? 

Dit project vertrekt van de noden en vragen van jouw schoolteam en gaat op zoek naar een gepast antwoord.

Doelstellingen:

Deze nascholing is een project op maat van de school en sluit aan bij de noden van jouw team. Je krijgt een antwoord op de vragen waar je op school mee te maken hebt Hieronder vind je enkele mogelijke algemene doelstellingen.

 • Je leert het (online) gedrag van jongeren bekijken als een uiting van hun ontwikkeling en/of van een onderliggende hulpvraag 
 • Je leert op een pedagogisch aangepaste wijze reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren, aansluitend bij het pedagogisch beleid van de school 
 • Je team leert werken aan krachtlijnen voor een visie en beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit  binnen het pedagogisch project van de school 
 • Je krijgt handvatten om te  reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema 

Afhankelijk van je concrete vraag kunnen andere doelstellingen beoogd worden. Als er bijvoorbeeld ondersteuning gevraagd wordt bij het uitwerken van een leerlijn RSV, zijn de doelstellingen gelinkt aan die vraag.  

Doelgroep:
 • Schoolteams (bu)so 
 • Teams internaten 
 • CLB teams
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit project biedt nascholing op maat van de school. De concrete inhoud van de nascholing wordt vastgelegd in samenspraak met de school die de aanvraag doet. De meeste vragen van scholen gaan over de thema’s beleid, seksuele ontwikkeling, leerlijnen RSV en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen. Indien mogelijk en gewenst wordt er gewerkt met concrete casussen van de school zelf.

 

Strategie en methode:

Dit project is een aanbod op maat van de school en bestaat uit een pedagogische studiedag of een personeelsvergadering over een samen vastgelegd thema. 

De sessies binnen het project worden opgebouwd op basis van het KAVES schema. De manier van werken is concreet en interactief. Het KAVES-model helpt om de doelstellingen, de inhoud en de werkvormen op elkaar af te stemmen. 

 • Kennisverwerving: overbrengen kennis 
 • Attitudes vormen: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies bespreken 
 • Vaardigheden aanleren: communicatievaardigheden, een methode kunnen toepassen 
 • Emoties leren hanteren: omgaan met gevoelens, emoties of emotionele ervaringen  
 • Steun vinden: alle bronnen, mensen, procedures kennen die kunnen helpen in een situatie 

In elke sessie wordt inhoudelijke kennis aangeleverd op verschillende manieren: via een presentatie, teksten, enz. Er wordt gewerkt aan vaardigheden en attitudes door interactieve werkvormen zoals onder andere discussies en groepsgesprekken, en inoefenen van de geleerde methode. Emoties – eigen aan het thema- krijgen in elke sessie een plaats, waarbij de lesgever model staat voor het omgaan met emoties. En aanwezigen krijgen altijd de link naar steunbronnen zoals boeken en websites en kunnen bij vragen en problemen een beroep doen op de lesgever.  

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 350 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.