Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/13 Kinderen en jongeren en echtscheiding

Echtscheiding is een ontwrichtende ervaring voor vele kinderen en jongeren die hiermee te maken krijgen.

Doelstellingen:

Na deze vorming begrijp je beter wat een (v)echtscheiding als emotionele impact kan hebben op een kind of jongere.  

Je leert hoe kinderen deze kwetsuren kunnen onthullen door moeilijk of zorgwekkend gedrag te vertonen en hoe je hier dan best op reageert. 

Je leert hoe je met de intern hierover in gesprek kan gaan en hoe belangrijk het is om de loyauteit naar beide ouders te blijven honereren. 

Je leert waarop te letten in gesprekken met ouders. 

Je krijgt tips hoe je in groepjes met internen kan spreken rondom de gevoelens die het uiteen vallen van het basisnest met zich kunnen meebrengen. Het mogen ventileren werkt ondersteunend en helend. 

Doelgroep:

Opvoeders van internaten 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Na deze vorming begrijp je beter wat een (v)echtscheiding als emotionele impact kan hebben op een kind of jongere.  

Je leert hoe kinderen deze kwetsuren kunnen onthullen door moeilijk of zorgwekkend gedrag te vertonen en hoe je hier dan best op reageert. 

Je leert hoe je met de intern hierover in gesprek kan gaan en hoe belangrijk het is om de loyauteit naar beide ouders te blijven honereren. 

Je krijgt tips hoe je in groepjes met internen kan spreken rondom de gevoelens die het uiteen vallen van het basisnest met zich kunnen meebrengen. Het mogen ventileren werkt ondersteunend en helend. 

Strategie en methode:

Interactieve presentatie. 

Vanuit concrete casussen ontleden we samen wat mogelijk een helpende aanpak kan zijn in de concrete casussen. 

Via demonstratie beleven de deelnemers zelf werkvormen die kunnen ingezet worden in kleine groepjes.

Bijkomende info:

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor opvoeders van Katholieke internaten.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 12 maart 2021 van 09:30 tot 12:30
    • vrijdag 26 maart 2021 van 09:30 tot 12:30
wachtlijst
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.