Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/35-M1 Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis (PA3)

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor de eigen leden een opleiding preventieadviseur interne dienst – basiskennis (PA3).

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 

Van 

Tot 

Onderwerpen 

Nr

Lesgever 

Dag 1 

 

 

 

 

 

 

9.00  

10.00  

Duiding bij de cursus en het eindwerk 

01

Wauters Franky 

 

10.00  

12.00  

Organigram van de preventie (1) 

02

Wauters Franky 

 

12.45  

13.30  

Organigram van de preventie (2) 

02

Wauters Franky 

 

13.30  

14.15  

Regelgeving en bronnen op het internet 

03

Wauters Franky 

 

14.15  

15.45  

Verkeersveiligheid 

04

Thys Erik 

Dag 2 

 

 

 

 

 

 

9.00  

11.00  

Welzijnsbeleid (DRBS, GPP, JAP), Welzijnsmappen 

05

Van Hecke Julien 

 

11.00  

11.30  

Opdrachten en taken van de PA en de IDPBW 

05

Van Hecke Julien 

 

11.30  

12.00  

Opdracht en werking van het CPBW 

05

Van Hecke Julien 

 

12.45  

13.45  

Administratieve verplichtingen: beleidsverklaring,

identificatiedocument, verslagen, rondgang, … 

05

Van Hecke Julien 

 

13.45  

14.15  

Controles, keuringen, arbeidsinspectie, onderwijsinspectie 

05

Van Hecke Julien 

 

14.15  

15.45  

Noodplanning 

05

Van Hecke Julien 

Dag 3 

 

 

 

 

 

 

9.00  

10.30  

Risicoanalyse 

09

Vanharen Dany 

 

10.30  

11.00  

Beschermingsmiddelen (CBM, PBM) 

10

Vanharen Dany 

 

11.00  

12.00  

Hygiëne, sanitaire installaties, legionella 

11/12

Vanharen Dany 

 

12.45  

14.15  

Sport- en speelterreinen, speel- en gymtoestellen 

13

De Latter Jan 

 

14.15  

15.45  

Schooluitstappen en sportevenementen 

14

Dooms Toon 

Dag 4 

 

 

 

 

 

 

9.00  

12.00  

Externe dienst (EDPBW), gezondheidstoezicht 

15

Vrielynck Jan 

 

12.45  

14.15  

Elektrische installaties, BA4-BA5 

16

Vanharen Dany 

 

14.15  

14.45  

Arbeidsongevallen: administratieve opvolging, preventie 

17

Van Horebeek Heidi 

 

14.45  

15.15  

Aankoopcyclus: bestelling, levering, indienststelling 

18

Van Horebeek Heidi 

 

15.15  

15.45  

Onthaal van nieuwe werknemers, werken met derden 

19/20

Van Horebeek Heidi 

Dag 5 

 

 

 

 

 

 

9.00  

12.00  

(A) Brandveiligheid, evacuatie 

21

Dekoning Krista 

 

12.45  

15.45  

(A) Agora, een digitaal DRBS 

22

Van Ocken Jan 

 

9.00  

12.00  

(B) Agora, een digitaal DRBS 

22

Van Ocken Jan 

 

12.45  

15.45  

(B) Brandveiligheid, evacuatie 

21

Dekoning Krista 

Dag 6 

 

 

 

 

 

 

9.00  

11.00  

Milieu op school: afvalverwerking, energie, bodem… 

23

Van Ocken Jan 

 

11.00  

12.00  

Voedselhygiëne op school (1) 

24

Molein Ingrid 

 

12.45  

13.45  

Voedselhygiëne op school (2) 

24

Molein Ingrid 

 

13.45  

15.45  

Gevaarlijke stoffen en preparaten 

25

De Beuckeleer Bert 

Dag 7 

 

 

 

 

 

 

9.00  

12.00  

Psychosociale risico's 

26

Van Assche Paul 

 

12.45  

14.15  

Eerste hulp en medicatie op school 

27

Van Assche Paul 

 

14.15  

15.45  

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 

28

Wauters Franky 

Dag 8 

 

 

 

 

 

 

9.00  

12.00  

Verdediging van het eindwerk 

 

DVH, BDB, FWA 

 

12.45  

15.45  

Verdediging van het eindwerk 

 

DVH, BDB, FWA 

Dag 9 

 

 

 

 

 

 

15.00  

17.00  

Academische zitting, proclamatie, receptie 

 

Vanstappen Dirk, directeur Dienst BES 

Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist kan er ook voor kiezen om een portfolio samen te stellen waarin een aantal vragen en opdrachten uitgewerkt worden. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling met behulp van een digitale presentatie voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 17 per reeks

Inschrijving: Uiterlijk op 24 september 2020. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24 voor de drie reeksen. Indien er op 24 september 2020 onvoldoende deelnemers zijn op een lesplaats om de reeks break-even te organiseren, wordt deze reeks geschrapt. De ingeschreven deelnemers worden dan tussengevoegd in Brussel volgens inschrijvingsdatum. De reeks in Brussel gaat in elk geval door.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er is een lunch bij elke lesdag inbegrepen. 

Sessies: 17 sessie(s)
Kwalificatie:

herwerking

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 585 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Vanstappen Dirk
meerdere lesgevers .
Vanharen Dany
Molein Ingrid
Van Ocken Jan
Van Hecke Julien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
  • donderdag 8 oktober 2020 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 19 november 2020 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 17 december 2020 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 14 januari 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 4 februari 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 11 maart 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 22 april 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • dinsdag 18 mei 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 20 mei 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 3 juni 2021 Van 15:00 tot 17:00
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2:
  • donderdag 15 oktober 2020 Van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 19 november 2020 Van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 15 december 2020 Van 09:30 tot 16:30
  • vrijdag 22 januari 2021 Van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 9 februari 2021 Van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 18 maart 2021 Van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 20 april 2021 Van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 27 mei 2021 Van 09:30 tot 16:30
  • vrijdag 28 mei 2021 Van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 9 juni 2021 Van 09:30 tot 12:30
PB Regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 3:
  • vrijdag 2 oktober 2020 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 20 november 2020 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 4 december 2020 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 8 januari 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 5 februari 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 12 maart 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 23 april 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 21 mei 2021 Van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 18 juni 2021 Van 15:00 tot 17:00
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.