Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/35-M1 Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis (PA3)

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor de eigen leden een opleiding preventieadviseur interne dienst – basiskennis (PA3).

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hieronder vind je een voorbeeldprogramma.

De inhoud wordt aangeboden in deze 9 lesmomenten, maar kan verschillen naargelang de beschikbaarheid van de lesgever en begeleider.

Elke deelnemer krijgt na inschrijving het programma van de eigen reeks door.

Dag 1

 • Duiding bij de cursus en het eindwerk
 • Basisbeginselen Preventie & Bescherming:
  • Welzijnswet
  • Welzijnsbeleid: DRBS, GPP, JAP
  • Opdrachten en taken PA en IDPBW
 • Regelgeving en bronnen op het internet 
 • Eerste hulp en medicatie op school 

Dag 2

 • Welzijnsmappen, administratieve verplichtingen (verslagen, rondgangen, …)
 • Controles, keuringen
 • Arbeidsinspectie
 • Onderwijsinspectie
 • Noodplanning
 • Opdracht en werking van het CPBW 
 • Elektrische installaties, BA4-BA5 

Dag 3

 • Risicoanalyse
 • Beschermingsmiddelen (CBM, PBM)
 • Hygiëne, sanitaire installaties, legionella 
 • Agora, een digitaal DRBS 

Dag 4

 • Sport- en speelterreinen, speel- en gymtoestellen 
 • Aankoopcyclus: bestelling, levering, indienststelling 
 • Externe dienst (EDPBW), gezondheidstoezicht 

Dag 5

 • Arbeidsongevallen: administratieve opvolging, preventie 
 • Brandveiligheid, evacuatie en noodplanning
 • Schooluitstappen en sportevenementen 

Dag 6

 • Voedselhygiëne op school
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten 
 • Psychosociale risico's - WellBE

Dag 7

 • Verkeersveiligheid 
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 
 • Werken met derden
 • Onthaal nieuwe werknemers
 • Bespreking eindwerken/presentatie

Dag 8

 • Verdediging van het eindwerk

Dag 9

 • Academische zitting
 • Proclamatie

Tijdens deze opleiding krijg je vorming van onderstaande begeleiders en lesgevers:

 • Patrick Baertsoen
 • Jan De Latter
 • Philippe Durand
 • Veronique Ciraolo
 • Steven Hermans
 • Dimitri Moeres
 • Hendrik Paternoster
 • Beatrijs Pletinck
 • Bart Reumers
 • Carl Smeets
 • Erik Thys
 • Peter Van Autreve
 • Inge Van Durme
 • Danny Vanharen
 • Julien Van Hecke
 • Jan Van Ocken
 • Lieven Verhaeghe
 • Jan Vrielinck
 • Franky Wauters

 

Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie.

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist kan er ook voor kiezen om een portfolio samen te stellen waarin een aantal vragen en opdrachten uitgewerkt worden. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling met behulp van een digitale presentatie voor een jury.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 17 per reeks

Inschrijving: Uiterlijk op 24 september 2020. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24 voor de drie reeksen. Indien er op 24 september 2020 onvoldoende deelnemers zijn op een lesplaats om de reeks break-even te organiseren, wordt deze reeks geschrapt. De ingeschreven deelnemers worden dan tussengevoegd in Brussel volgens inschrijvingsdatum. De reeks in Brussel gaat in elk geval door.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Er is een lunch bij elke lesdag inbegrepen. 

Sessies: 17 sessie(s)
Kwalificatie:

herwerking

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 585 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Verhaeghe Lieven
Hermans Steven
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • donderdag 8 oktober 2020
   Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw (VLEVA) Kortenberglaan 71 1000 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 19 november 2020
   Digitaal via TEAMS (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 17 december 2020
   Digitaal via TEAMS (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 14 januari 2021
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 4 februari 2021
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 11 maart 2021
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 22 april 2021
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • dinsdag 18 mei 2021
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 20 mei 2021
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 3 juni 2021
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 15:00 tot 17:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2: (Inschrijven afgesloten)
  • donderdag 15 oktober 2020
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 19 november 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • dinsdag 15 december 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 22 januari 2021
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • dinsdag 9 februari 2021
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 18 maart 2021
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • dinsdag 20 april 2021
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 27 mei 2021
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 28 mei 2021
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 9 juni 2021
   PB Regio Limburg Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 3: (Inschrijven afgesloten)
  • vrijdag 2 oktober 2020
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (Brugge) (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 20 november 2020
   Digitaal via TEAMS (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 4 december 2020
   Digitaal via TEAMS (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 8 januari 2021
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (Brugge) (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 5 februari 2021
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (Brugge) (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 12 maart 2021
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (Brugge) (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 23 april 2021
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (Brugge) (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 21 mei 2021
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (Brugge) (kaart)
   van 09:00 tot 15:45
  • vrijdag 18 juni 2021
   PB Regio West-Vlaanderen Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek (Brugge) (kaart)
   van 15:00 tot 17:00
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.