Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBuO-BET-20-06 Introductiedag voor starters in het Buitengewoon Onderwijs

Alle beginnende personeelsleden in een buitengewone school hebben nood aan een basisvorming rond de specificiteit van het BuO. We behandelen:

-        Het traject dat een kind doorloopt vooraleer het in het BuO terecht komt

-        De verantwoordelijkheid van éénieder in het cyclisch proces van handelingsplanning

-        De eigen plaats in de multidisciplinaire werking

Doelstellingen:

De deelnemers:

-Krijgen zicht op het traject dat een kind doorloopt voordat het in het BuO terecht komt.

-Kunnen de eigen verantwoordelijkheid expliciteren binnen het cyclische proces van handelingsplanning

-Verwoorden de eigen plaats binnen de multidisciplinaire werking

Doelgroep:

Beginnende personeelsleden in BuBaO en BuSO.

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het traject dat een kind doorloopt voordat het in het BuO terecht komt (kindniveau)

De eigen verantwoordelijkheid binnen het cyclische proces van handelingsplanning (leerkracht-niveau)

De eigen plaats binnen de multidisciplinaire werking (team-niveau)

Strategie en methode:

 Inhoudelijke duiding en ervaringsuitwisseling

We bieden de mogelijkheid om op vraag van de deelnemers een klas - of schoolbezoek te plannen in opvolging van deze sessie.

Bijkomende info:

‘s Middags is er een broodje voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 4 oktober 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 12 Euro
Lesgever: Hanssens Guy
Jaecques Wouter
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1:
    • dinsdag 6 oktober 2020 Van 09:00 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.