Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LBao4 Wat als … een schooldoorlichting je een boost geeft? - introductiesessie

Kansen bieden voor schoolteams die aan de slag willen met hun doorlichtingsverslag 1a-1b, schoolteams die nog geen vernieuwde doorlichting gehad hebben, voor schoolteams die hun verslag een beetje vergeten zijnInspectie 2.0: kansen en valkuilen voor kwaliteitsontwikkeling  op school. 

Doelstellingen:

De deelnemers: 

 • krijgen zicht op kansen en valkuilen van een schooldoorlichting 
 • verdiepen zich in de kwaliteitszorg versus de kwaliteitsontwikkeling op school 
 • koppelen kwaliteitsontwikkeling aan het schooldoorlichtingsverslag 
 • stellen een schooleigen verbeterplan op om de werkpunten alsook de positieve punten te excelleren 
 • concretiseren van het verbeterplan vanuit het eigen schooldoorlichtingsverslag 
Doelgroep:

Directies met kernteam. In het opvolgend netwerk is het sterk aanbevolen om een leraar uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs mee te laten aansluiten. Voor kleine teams dit is bespreekbaar.  

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze nascholing is een afwisseling tussen input en activerende werkvormen waarbij de nadruk ligt op de uitwerking door het (kern)team. De gehanteerde methodieken faciliteren input van elk kernteam/ teamlid en nodigen uit tot versterkende dialoog. 

Tijdens de eerste sessie wordt de kwaliteitszorg versus kwaliteitsontwikkeling op school nader bekeken. Ook komen de verschillende mogelijkheden tot verdere uitwerking en aanpak bij een verbeterplan na schooldoorlichting aan bod .? 
In het aansluitend netwerk volgt nadien een meer concrete uitwerking voor een gekozen onderdeel van dit verbeterplan. Hierbij wordt het kwaliteitsdenken toegepast via het doorlopen van de PDCA-cyclus. We vertrekken steeds vanuit het doorlichtingsverslag?van de eigen school en maken gebruik van de aanwezige sterktes in het team als hefboom voor verdere ontwikkeling. 

Strategie en methode:
 • Sessie 1: Individugericht op kernteam : Inhoudelijke toelichting inspectie 2.0 en uitwerken van een verbeterplan na schooldoorlichting 

 • Aansluitend netwerk: Individugericht op kernteam : 1of 2 sessies; wordt afgesproken na de 1ste sessie Hiervoor moet je apart inschrijven
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Je engageert je om deel te nemen aan sessie 1 en het netwerk - hiervoor moet je apart inschrijven. 
 • Om op deze module in te tekenen, is minimale kennis van het OK en kennis van het Zill-leerplan vereist.  
 • Je staat open om het ‘geleerde’ en de toepassing ervan met collega’s uit het netwerk te delen 

Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 11 januari 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Penninckx Maarten
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 12 januari 2021 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.