Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/20/18 Infosessie voor startende scholen duaal leren

Tijdens deze sessie worden de deelnemers geïntroduceerd in de belangrijkste aspecten van duaal leren.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil met deze nascholing vooral inzetten op de pedagogische-organisatorische aanpak van het duaal leren.

Doelstellingen:
  • Je kan een stappenplan bij het vormgeven van een duale opleiding raadplegen en je begrijpt  de belangrijkste activiteiten binnen dit stappenplan.
  • Je krijgt toelichting bij de taken en verantwoordelijkheden van de trajectbegeleiding, de leerkrachten en de mentor op de werkplek.
Doelgroep:

Directies, coördinatoren, technisch adviseur ...

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
  • Een stappenplan voor de organisatie van een duale opleiding met toelichting bij de belangrijkste activiteiten;
  • Toelichting bij de taken en verantwoordelijkheden van de trajectbegeleiding, de leerkrachten en de mentor op de werkplek.
Strategie en methode:

We maken tijd om informatie te delen en vragen te beantwoorden.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 8 februari 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Janssens Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 9 februari 2021 van 16:00 tot 17:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.