Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP210003-3de-TM Kennis maken met de derde graad in het gemoderniseerde secundair onderwijs

Doelstellingen:

Je krijgt een overzicht van de nieuwe studierichtingen binnen de matrix van de derde graad. Welke keuzes maakt de overheid, welke maken we als Katholiek Onderwijs Vlaanderen en welke keuzes kan je als school nog maken. Je krijgt een beter zicht op jouw plaats en rol binnen het geheel van de moderniserting.

Doelgroep:

Alle leraren derde graad van alle scholen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De visie op de nieuwe derde graad- de keuzes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen- de matrix- de finaliteiten- de studierichtingen - de eindtermen en leerplandoelen- de doorstoom naar hoger onderwijs en naar de arbeidsmarkt- de lessentabellen- jouw belangrijke rol als leraar binnen het geheel.

Strategie en methode:

Informatieve sessie met mogelijkheid tot interactie

Bijkomende info:

De prijs voor leden Katholiek Onderwijs Vlaanderen is € 250,00/team (max. 40 personen). 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/team. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:

Deze sessie zal online plaatsvinden via MS-teams. Na inschrijving wordt een datum en link naar jou verzonden door de lesgever.


Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.