Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBA0RSV210066-04 Controversiële thema’s in Relationele en Seksuele Vorming met een diverse groep leerlingen bespreekbaar maken

Thema’s uit Relationele en Seksuele Vorming kunnen zorgen voor controverse in de klas. Leerlingen, maar ook ouders, kunnen heel uiteenlopende meningen hebben over of zelfs heftig reageren op bijvoorbeeld holebiseksualiteit, maagdelijkheid, abortus of andere morele thema’s. Hoe maak je dergelijke thema’s bespreekbaar? Hoe respecteer je botsende meningen? Waar leg je de grens? In deze workshop werk je met concrete casussen die te maken hebben met relationele, seksuele of genderthema’s. Je krijgt handvatten aangereikt om mogelijk controversiële thema’s aan te pakken: op het niveau van de klas en de leraar, op schoolniveau en in het werken met ouders. Je gaat met de andere deelnemers in interactie en koppelt je ervaringen aan nieuwe inzichten.

Doelstellingen:

Deze nascholing leert je

 • werken met de bouwsteen Diversiteit uit het Vademecum Zorg en Kansen
 • werken met de bouwsteen Welbevinden uit het Vademecum Zorg en Kansen
 • de diversiteit verkennen van het perspectief van leerlingen en ouders waaronder principes, waarden en normen
 • reflecteren over je eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema
 • de link leggen naar een beleid rond integriteit (reactie/preventie/kwaliteitsbeleid)

De nascholing bestaat uit 2 sessies.

Aan het eind van sessie 1 kan je:

 • onderscheid maken tussen meningsverschillen, controverse en polarisering
 • vanuit je professionele identiteit reageren op incidenten met (verbaal) grensoverschrijdend gedrag in de klas
 • werkvormen gebruiken om te praten met leerlingen over controversiële onderwerpen en morele dilemma’s

Aan het eind van sessie 2 kan je:

 • de krachtlijnen van een beleid rond integriteit binnen het pedagogisch project van de school benoemen
 • op school- en beleidsniveau werken aan een preventiebeleid en kwaliteitsbeleid
 • de link leggen met de leerplannen en het Referentiekader Onderwijskwaliteit
 • de dialoog over lichamelijke en seksuele integriteit en identiteit organiseren en aangaan met leraren, leerlingen en ouders
Doelgroep:

Leraren in diverse en stedelijke context; Zorgcoördinatoren; Leerlingbegeleiders; GOK-coördinatoren; Directies; Middenkader

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De nascholing bestaat uit 2 delen.

Deel 1 focust op het reactief werken, het managen van controverse en commotie in de klas.

Hoe reageer je als de klas ontploft? Aan de hand van concrete casussen krijg je kaders aangereikt over de opbouw en de aspecten van identiteit; je leert denken vanuit rechtenkaders en de dialoogcirkel uit de bouwsteen Diversiteit toepassen. Je leert de ernst van incidenten met grensoverschrijdend gedrag inschatten en je krijgt handvatten om met leerlingen en ouders in dialoog te gaan over controversiële thema’s.

Deel 2 richt zich op een preventieve aanpak en het werken aan een kwaliteitsbeleid.

Hoe ga je als school om met deze thema’s? Je krijgt aanknopingspunten in de leerplannen en het Referentiekader OnderwijsKwaliteit. Je leert werken aan een beleid rond integriteit. Je krijgt tips om te werken aan het welbevinden van alle leerlingen en leraren. Je kan in beide sessie eigen casussen inbrengen, ervaringen uitwisselen en leren van de andere deelnemers.

Strategie en methode:

Dit project is een individugericht aanbod van 2 dagdelen. De sessies zijn interactief. Alle kaders worden toegelicht aan de hand van concrete casussen uit de praktijk: zowel voorbeeldcasussen als eigen inbreng van de deelnemers. Er is ruimte voor vragen en discussie, en uitwisseling tussen deelnemers. In het eerste deel wordt vanuit het persoonlijk perspectief en de rollen van de deelnemers de link gelegd naar het perspectief van de andere, de leerlingen in de klas, de ouders. Er wordt gewerkt met de dialoogcirkel uit het Vademecum. Deelnemers krijgen tips over het reageren op controverse en grensoverschrijdend gedrag. In het tweede deel ligt de klemtoon op preventie en het op schoolniveau werken aan een verbindend klimaat. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de link gelegd met de relevante kaders van Curriculum en Zorg. Deelnemers maken kennis met bruikbare bronnen en krijgen handvatten om te werken aan een beleid. Het is ook mogelijk om dit aanbod teamgericht te organiseren op vraag. In dat geval kunnen we werken op basis van de casussen waar de school zelf mee geconfronteerd wordt. Inschrijven kan dan via het algemene project “omgaan met relaties en seksualiteit”.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op:

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 april 2022 van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 29 april 2022 van 09:30 tot 12:30
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 18 mei 2022 van 09:30 tot 12:30
  • woensdag 1 juni 2022 van 09:30 tot 12:30
DPCM (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • woensdag 26 januari 2022 van 09:30 tot 12:30
  • woensdag 9 februari 2022 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.