Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSTA1INT210373 Werken aan een pestpreventiebeleid op internaat

Wil jij graag samen met je collega's begrijpen wat pesten precies is en hoe je dit in je internaat kan vermijden? Wil je weten wat er vanuit het RiK precies verwacht wordt van jou als opvoeder hierrond? Wil je graag een handig kader ontdekken dat als houvast kan dienen om samen met het team in te schalen waar jullie als internaat staan rondom dit thema, en welke stappen best gezet worden? Dan is deze vorming iets voor jou!

Doelstellingen:
 • Je leert onderscheiden welke situaties als pesten kunnen beoordeeld worden en welke niet.
 • Je ontdekt wat de schadelijke gevolgen zijn van pesten en hoe groot de impact is op de slachtoffers.
 • Je leert de oorzaken kennen van pesten.
 • Je leert wat mogelijke signalen van pesten zijn.
 • Je ontdekt de groepsdynamiek die zich voordoet in pestsituaties.
 • Je leert wat zo specifiek eigen is aan cyberpesten.
 • Je leert hoe je met je collega's preventief kan werken om pesten te voorkomen.
 • Je ontdekt de anti-pestslang als kader en houvast in de ontwikkeling en uitrol van een beleid hierrond.
 • Je ontdekt wat precies verwacht wordt vanuit de overheid (RiK) rondom het thema veiligheid en welbevinden.
Doelgroep:

Opvoeders en beheerders van internaten die vorige vormingen rond het werken aan een anti-pestbeleid gemist hebben.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens twee digitale sessies van 3 uur wordt ingezoomd op het thema pesten. Wanneer spreken we van pesten? Hoe herkennen we het? Wat zijn de gevolgen voor de betrokkenen? Maar vooral willen we samen nadenken over we het in ons internaat kunnen voorkomen en aanpakken wanneer het toch de kop zou opsteken. We gebruiken de anti-pestslang als kader om een inschaling te maken welke lacunes ons internaat nog kent in het voeren van een beleid hierrond.

Strategie en methode:

Tijdens twee digitale sessies wordt er input gegeven, gebruiken we filmpjes, en reflectievragen om tot bewustwording te komen. De anti-pestslang is het kader waardoor een inschaling voor het eigen internaat kan gemaakt worden. Lacunes worden zichtbaar en het team kan dankzij concrete tips en inspirerende voorbeelden een eigen actieplan uitwerken na de sessies.

Bijkomende info:

Na inschrijving ontvang je de link naar ZOOM voor beide sessies!

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 23 april 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via ZOOM (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 2 mei 2022 van 09:30 tot 12:30
  • maandag 16 mei 2022 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.