Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF210009-M10 Aankopen van energie: waar gaan we naar toe?

 

De energiemarkten zijn volop in beweging met torenhoge prijzen als gevolg. Hoe kunnen we best omgaan met deze grote volatiliteit?

De raamovereenkomsten van DOKO beogen budgetzekerheid voor de scholen. Hoe probeert DOKO dit te bewerkstelligen? Wat mogen we verwachten voor de komende jaren? Wij geven jullie graag duiding over onze aankoopstrategie. 

 

Doelstellingen:

De deelnemers inzicht geven in de aankoopstrategie voor energie en hen aanzetten om hun mandaat te geven voor een nieuwe aanbesteding energie 2026-2029.

Doelgroep:

Bestuurders en inkopers van het katholiek onderwijs in Vlaanderen die begaan zijn met de stijgende energieprijzen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - DOKO
Inhoud:
  • Overzicht raamovereenkomsten energie 2022-2025
  • Aankoopstrategie
  • Toelichting over evolutie energieprijzen
  • Nieuwe aanbestedingen 2026-2029
Strategie en methode:

Het onthaal start 15 minuten voor aanvang van de sessie, dus om 9.45 uur. Je kunt dus 15 minuten voor de start aanmelden in de digitale omgeving.

De sessie zelf duurt ongeveer 2 uur. 

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De deelnemers kunnen tot en week voor de start van dit webinar vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 19 mei 2022 inschrijven en tot en met zondag 15 mei 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Ryckere Olivier
Walterus Ann
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
    • vrijdag 20 mei 2022 van 10:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.