Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL220020-25 Terugkomdag voor preventieadviseurs PA1, PA2 en PA3 rond elektrische installaties

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23.

Via deze terugkomdag wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze nascholing te volgen. In de regio Mechelen-Brussel gebeurt dat in samenwerking met de Diocesane Stuurgroep Preventieadviseurs.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

De nascholing richt zich op preventieadviseurs van alle niveaus (1, 2 en 3). Ook installatie- en werkverantwoordelijken en directeurs zijn welkom.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Voor de sessie in het aartsbisdom Mechelen-Brussel op dinsdag 22-11-2022 in het Don Bosco Onderwijs Centrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee ziet het programma er als volgt uit:

Programma

8.30 uur           Onthaal

9.00 uur           Verwelkoming

9.05 uur           Nieuwe wetgeving

9.15 uur           Het AREI met een overzicht van de meest ingrijpende wijzigingen

                       Het elektrische dossier vanuit een praktisch voorbeeld en hoe een keurder hiermee omgaat

11.00 uur         Pauze

11.15 uur         Deel 2 - het AREI en het elektrische dossier.

12.30 uur         Middagpauze (broodjes)

13.30. uur        Deel 3 – afsluiting: 
                       Het AREI en het elektrische dossier
                       Vragenronde

15.00 uur         Einde 

Strategie en methode:

Het nieuwe AREI praktisch aangepakt – wat is er nieuw en hoe toepassen op de elektrische installatie in een onderwijsomgeving. Hoe een elektrisch dossier opstellen volgens de nieuwe wetgeving.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 40.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 17 november 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Vandenbempt Chris
Luyckx Johan
Cockx Erwin
Wellens Kristof
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) (Inschrijven afgesloten)
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 22 november 2022 van 09:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.