Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Keuzemogelijkheden op donderdag 8 maart 2018

Er zijn 2 keuzeblokken op donderdag. Gelieve op het inschrijvingsformulier ook voor donderdag je top 5 aan te duiden? 
Alle sessies duren 1 keuzeblok (= 2 uur). 

 

1: Van proberen kan je leren! - Martin Nica, kleuterleider en coördinator basisonderwijs bij de Vlaamse Jonge Ondernemingen. Daarnaast is hij ook bedrijfsleider van Krik-bouwers waar hij inzet op creatief bouwen wat zich uit binnen speelplaats en schoolinrichting voor het onderwijs.

Onze kinderen zijn al zo vaak gefocust op lukken. "Falen is geen optie!" scandeert Rox op televisie in het rond. 
Hoe leren we onze kleuters dan nog omgaan met mislukken? En hoe daag je kinderen in de hoeken uit om via falen tot leren te komen?
Samen onderzoeken we hoe je een sterke speel- en leeromgeving uitbouwt. We zetten in op inrichting van hoeken en bekijken hoe je het spelproces begeleidt en opvolgt.
Kortom: Daag jouw kleuters nog meer uit en leer hen beter en breder ‘kunnen'!

Duur sessie: 2 uur 

 

2: De leerkracht met ontwikkelingsgerichte bril - Nascholer Oetang www.oetang.be

Zill daagt de leerkrachten verder uit om een rijke en gevarieerde leeromgeving op te zetten waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In die leeromgeving is de rol van de leerkracht belangrijk én veelzijdig. In deze sessie onderzoeken we samen wat het betekent om als leerkracht een ontwikkelingsgerichte bril op te zetten tijdens het observeren, ondersteunen en uitdagen van kinderen. Zo zoomen we ook in op de relatie leerkracht-leerling en reflecteren we als directies over wat dit precies kan betekenen voor de eigen teams.

Duur sessie: 2 uur 

 

3: Ontwerpen van activiteiten met Zill - Nascholer Oetang www.oetang.be

Deze sessie versterkt je in het ontwerpen van activiteiten. We bestuderen samen enkele ‘zillige’ principes en vragen ons af wat die betekenen voor het (her)ontwerp van een activiteit (arrangement). Zo ontdek je enkele tips en strategieën, maar reflecteren we ook over wat het vraagt van de leerkracht om kritisch naar eigen aanbod en ontwerp te kijken.

Duur sessie: 2 uur 

 

4: Redelijke aanpassingen, breed evalueren, getuigschrift basisonderwijs en het ‘nieuwe getuigschrift’ - Greet Vanhove,  pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Door het M-decreet worden scholen geconfronteerd met begrippen als redelijke aanpassingen, gemeenschappelijk curriculum en individueel aangepast curriculum. In deze werkwinkel klaren we deze terminologie uit, relateren ze met elkaar en brengen ze in verband met de finaliteit van het gewoon basisonderwijs. De regelgeving voor het ‘nieuwe’ getuigschrift voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Hoe begin je eraan?’ Hoe maak je als school, na 9 à 10 jaar gewerkt te hebben met een leerling, de balans op? Wat is breed evalueren? Tot slot staan we stil bij de continuering van zorg naar het secundair onderwijs.

Duur sessie: 2 uur 

 

5: Scholen slim en warm organiseren - Karl Vanhuyse en Tom Van Acker, experten in warme en slimme scholen

Het basisonderwijs staat voor een enorme uitdaging.
Zill bevat immers de sleutels voor een mooie toekomst voor al onze kinderen.
Willen we Zill ‘ten gronde’ toe realiseren, dan zullen we ons de vraag moeten stellen ‘hoe’ we dat zullen organiseren:

  • Hoe zien we straks kinderen en leraren samenwerken?!
  • Hoe zetten we in op talenten van kinderen en leraren?!
  • Hoe pakken we de verschillende leermogelijkheden van kinderen en leraren aan?!
  • Hoe zien we dat gebeuren met een verbindend samenwerken met alle actoren van het onderwijs?!

Flanders Synergy maakt deze denkoefeningen graag met alle onderwijspartners samen in een traject dat we noemen: ‘scholen slim en warm organiseren’.
Via een interactieve sessie willen we jullie graag in twee uren laten kennis maken met een traject dat we in scholen gedurende twee tot drie schooljaren lopen…met Zill in zicht!

Duur sessie: 2 uur 

 

6: ZILL-Grand-Cru - Jo Coppens, Jan Luyten, Danny Huijsmans,  leden van de pedagogische werkgroep ‘Openluchtklassen’ VOK Guimardstraat 1 Brussel

Met ZILL-Grand-Cru wensen we naast de meerwaarde die openluchtklassen betekenen binnen het opvoedingsproject van de school eveneens de ZILL-kansen en -mogelijkheden voor de klasgroep en de individuele leerling in de verf zetten. Vertrekkend vanuit een aantal contextgebonden stellingen zetten we de stap naar de Zin In het Leren en Leven binnen de werkelijkheid van een openluchtklas. Typische praktijkvoorbeelden verduidelijken het ZILLige werken tijdens een bos-, zee-, boerderij-, ruimte- en/of sneeuwklas. De persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden komen ruim aan bod en maken dat de deelnemers met praktische tips en bruikbaar materiaal aan de slag kunnen. Naast de toepasbaarheid tijdens een openluchtklas tevens ook bruikbaar bij een uitstap gekoppeld aan het omgevingsboek van de school. In vervolg van deze werkwinkel bestaat de mogelijkheid om een ervaringsgerichte openluchtactiviteit te volgen.

Duur sessie: 2 uur 

 

7: Leren in handen van kinderen leggen, ervaringsverhaal leefschool Groene Poortje - Geert Van Robays, directeur leefschool Groene Poortje

Dat het leven van een leerkracht er de laatste jaren niet makkelijk op is geworden, is  als een open deur intrappen. 
Aan kinderen met een leer- of karakterstoornis de nodige ondersteuning bieden, tegelijk zorgen dat de hoogbegaafden uitgedaagd blijven, individuele trajecten uitwerken  voor onze M-decreet-leerlingen.  Misschien zitten er ook nog anderstalige kinderen in je klas?  Straks is er ook nog Zill. Je komt gewoon handen te kort.
Een kant-en klare oplossing hiervoor hebben we helaas niet, maar misschien kunnen jullie wat opsteken van ons verhaal.
Sinds een 5-tal jaar zijn we van traditionele school overgestapt naar het project leefschool. Zelfstandigheid, samenwerking, inzet van talenten, verantwoordelijkheid en ouderbetrokkenheid zijn de 5 pijlers waarop onze schoolwerking volledig is gebaseerd. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht bij ons meer als coach moet worden gezien, die de leerlingen begeleidt tijdens hun leerproces. Een leerproces dat ze voor een groot stuk zelf in handen moeten nemen, maar daarbij altijd op hulp van klasgenoten of één van de 2  leerkrachten (co-teaching) in elke leefgroep (2 leerjaren) kunnen rekenen.

Duur sessie: 2 uur 

 

8: Laat me groeien! Ontwikkelingsgericht werken - Nele Van Oosten, onderwijscoach Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs vzw

Ontwikkelen gaat niet lineair, maar met sprongen, zijwegen en rustplekken. Inzetten op dat grillige proces is geen simpele klus. Maar we weten, het is het waard. Goed onderwijs is immers onderwijs waarbij leerlingen een hoge betrokkenheid en een hoog welbevinden tonen. Kinderen krijgen de meeste ontwikkelingskansen daar waar de omgeving maximaal afgestemd is op wat kinderen (vanuit de signalen welbevinden en betrokkenheid) nodig hebben. Het zit hem in de afstemming, niet in de technieken of structuren. Afstemmen vraagt perspectief nemen, op het goede moment het goede doen, ook in de ogen van de leerlingen. Ontwikkelingsgericht onderwijs vraagt inzetten op welbevinden en betrokkenheid, op groeikansen en motivatie. Groei je mee?

Duur sessie: 2 uur 

 

9: Hoe zet je een schooleigen visie om in een kracht om aan kwaliteitsontwikkeling te doen? Ervaringsverhaal VBS De klimtoren, Jabbeke - Rebekka Buyse, directeur VBS De klimtoren, Jabbeke

“Wij willen graag een warme, open school zijn.
We willen ELK kind STERKER maken, op zijn tempo, op alle vlakken. We willen ELK kind laten GENIETEN van het leren.
We willen voor onze kinderen, ons Klimtorenteam en alle betrokkenen van onze school een "warm nest" zijn.”

Dit zijn enkele zinnen uit het eigen opvoedingsproject van VBS De klimtoren.
Maar hoe zet je die mooie woorden om in de realiteit van elke dag?
Hoe maak je van je schoolvisie een missie en ga je met het hele team aan de slag om een veranderingsproces op gang te zetten waarmee je de kwaliteit van je onderwijs vergroot?
Rebekka Buyse, vertelt het verhaal van haar school en  hoe deze visie stap voor stap handen en voeten krijgt.  De sterkte van haar team, vanuit een gedragen visie.

Duur sessie: 2 uur 

 

10: Op weg naar een Growth Mindset op school.
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf)? - Ilse Vande Walle, trainer, coach en  Marie Van Driessche, directeur Vrije basisschool Maarkedal

De afgelopen jaren is de growth mindsettheorie van Carol Dweck ook in België steeds bekender geworden. Dat is goed nieuws, want deze krachtige theorie is een echte meerwaarde voor ons onderwijs. Growth mindset focust op proces en groei. Door te focussen op proces en groei zijn leerlingen veel gemotiveerder, durven ze uitdagingen aan te gaan en hebben ze meer zin in leren.
Een growth mindset helpt kinderen en volwassenen het beste uit zichzelf te halen. Wil een kind zijn talenten en intelligentie (levenslang) optimaal benutten, dan is het van belang dat hij/zij een growth mindset ontwikkelt.  En hierbij speelt het onderwijs een cruciale rol.
Hoe doe je dat?  Hoe zet je deze krachtige theorie om in de praktijk van je school?  Hoe maak je leerkrachten en leerlingen bewust van hun mindset en help je hen om een growth mindset te vormen?
Marie Van Driessche en Ilse Vande Walle verdiepten zich in deze theorie en gingen op zoek naar hoe deze kan omgezet worden naar de praktijk van ons onderwijs en gekoppeld worden aan ZILL.
Tijdens deze interactieve workshop wordt de mindsettheorie van Carol Dweck toegelicht, worden de methodieken en handvaten voorgesteld die door Ilse en Marie werden uitgewerkt en wordt samen op zoek gegaan naar hoe die kunnen worden ingezet in jouw school.

Duur sessie: 2 uur 

 

11: Samen onderwijsarrangementen maken met accent op het jonge kind. - Soraya Fret, pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Tijdens deze werkwinkel verkennen wat ZiLL betekent voor het opvoeden en onderwijzen van onze jongste leerlingen.
We beleven samen één dag in de kleuterschool. Aan de hand van foto- en filmateriaal nodigen we je uit om het nieuwe decor (ordeningskader, focus bepalen, ervaringskansen) actief te verkennen en zelf betekenisvolle onderwijsarrangementen te maken voor peuters en kleuters op school.

Duur sessie: 2 uur 

 

12: Aan de slag met leermiddelen met accent op de ontwikkeling van wiskundig denken. - Sabine Jacobs , pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Tijdens deze werkwinkel verkennen we heel kort het ontwikkelveld ‘ontwikkeling van wiskundig denken’.
We zoomen even in op enkele generieke doelen, leerlijnen of ontwikkelstappen die vragen oproepen.
Daarna besteden we ruime aandacht aan volgende vragen: ‘Hoe zetten we allerhande leermiddelen optimaal in om de vooropgestelde doelen te bereiken en om het betekenisvol leren te stimuleren? Hoe kunnen we hierbij best inspelen op de diversiteit van elke leerkracht?’

Duur sessie: 2 uur 

 

13: Aan de slag met leermiddelen met accent op de ontwikkeling van taalontwikkeling Nederlands. - Jozefien Loman , pedagogisch begeleider Katholiek onderwijs Vlaanderen

Tijdens deze werkwinkel verkennen we heel kort taalontwikkeling Nederlands.
We zoomen even in op enkele generieke doelen, leerlijnen of ontwikkelstappen die vragen oproepen.
Daarna besteden we ruime aandacht aan volgende vragen: ‘Hoe zetten we allerhande leermiddelen optimaal in om de vooropgestelde doelen te bereiken en om het betekenisvol leren te stimuleren? Hoe kunnen we hierbij best inspelen op de diversiteit van elke leerkracht?’

Duur sessie: 2 uur 

 

14: Samen onderwijsarrangementen maken op schoolniveau. - Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke basisonderwijs dienst curriculum en vorming, Katholiek onderwijs Vlaanderen

Centraal in deze werkwinkel staat hoe Zill een schoolbreed doel of project kan ondersteunen. Dat kan ontstaan uit het opvoedingsproject, een gebeurtenis in de omgeving, een accent dat je als team belangrijk vindt of een jaarlijks terugkerende gebeurtenis in de kalender.
In de werkwinkel zelf zetten we in op dat laatste. We werken concreet rond moeder- en vaderdag.
Welke leerplandoelen zet je in de kijker als schoolteam, waarop zet je in voor jouw schoolpopulatie en met jouw team? Hoe kan Zill je daarbij een hand reiken?
Ik verwacht van deelnemers:

  • Een actieve inbreng tijdens de sessie, het is een echte werkwinkel
  • Als voorbereiding: breng een laptop of tablet mee

Je krijgt materialen, werkvormen en ideeën waarmee je snel met jouw team aan de slag kan. Zelfs dit schooljaar nog. Het maximaal aantal deelnemers is wel beperkt tot 25.

Duur sessie: 2 uur