Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Deze nascholing wil leraren en lerarenteams van de eerste graad voorbereiden op de uitrol van de modernisering so en de invoering van het nieuwe leerplanconcept so.

De nascholing bestaat uit informeren, werken met praktijkvoorbeelden en reflectie.

Door middel van een duidelijke toelichting geven we de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen weer op de modernisering van het secundair onderwijs en het leerplanconcept.

Daarbij wordt voldoende aandacht besteed aan de werkvormen en de implementatiestrategieën. Door de deelnemers te laten werken met eigen en aangereikte praktijkvoorbeelden en hen te laten reflecteren over zowel de visie, de implementatieplannen als de praktijkvoorbeelden beogen we een verdiepende verwerking en bevorderen we de transfer naar de school- en klassituatie. In het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 voorzien we een herhaling van het nascholingstraject en, afhankelijk van de overblijvende noden van leraren en lerarenteams, vervolgsessies.

postkaart Lut.PNG