Aanmelden
Laden…

Even geduld...

De regionale studiedagen vormen een concrete aanvulling op de nationale studiedag ‘Visie: geen woorden maar waarden’.  Zij vinden  plaats in een internaat van elk bisdom (behalve in bisdom Brugge). 

Op de regionale studiedagen willen we een aanzet geven tot het ontwikkelen van een visie rond bepaalde thema’s.

We belichten enkele evoluties en ‘hot items’ uit de hedendaagse samenleving en we bekijken hoe we ermee kunnen omgaan op het internaat. Diverse thema’s komen aan bod: omgaan met buiten-gewoon gedrag van jongeren, individualisering en de gevolgen ervan in de maatschappij, omgaan met stress bij jongeren, bevestigen en begrenzen, kids skills. We bekijken hoe we jongeren weerbaar kunnen maken en kunnen versterken. De deelnemers maken een keuze uit de verschillende werkwinkels.