Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Samenwerken vanuit identiteit. Co-teaching, team-teaching en andere vormen

ONDERWIJSDAG 7 MEI 2014 THOMAS MORE MECHELEN

 

Thema

Vlaamse leraren zijn goed, en worden nog beter door samen te evolueren. Elk schoolteam ontwikkelt zich vanuit een eigen katholieke en pedagogische visie over ‘samen’-leven en ‘samen’-leren. Dit is geen evidentie, maar wel een uitdaging voor leraren (in opleiding) en iedereen die van dichtbij of van veraf betrokken is bij onderwijs. We geven tijdens deze Onderwijsdag enkele mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan.

Wie dit verkent, zal ook aandacht hebben voor de organisatorische aspecten. Het traditioneel uitgangspunt is immers nog te vaak: ik ga met mijn leerlingen mijn klas binnen. Samenwerken is vanuit een modern schooleigen katholiek opvoedingsproject essentieel. Vanuit de grondtoon 'leraar ben je nooit alleen' geven we tijdens deze Onderwijsdag concrete aanzetten om samen te werken aan ‘samenwerken’. We verkennen enkele concepten: van co-teaching tot team-teaching.

VSKO logo