Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Geen gezaag maar gezag…zonder woorden (Hendrik Gaublomme)

Doelstellingen

  • werken met en tussen mensen: respectvol aangeven van grenzen
  • onderscheid maken tussen leiderschap vanuit schrikbewind en leiderschap vanuit respect
  • verkennen van de unieke code-taal, eigen aan respectvol leiderschap

Inhoud

Om je plaats te vinden in een leefgemeenschap is het gebruik van codetaal veel efficiënter dan woorden. Het is je lichaam dat vertelt of je leiding neemt, of je twijfelt, of je kwaad of ontgoocheld bent.  Respectvol leiding nemen heeft een unieke codetaal, even oud als het leven zelf.

Methodiek

Aangename, interactieve training

Ondersteunend beeldmateriaal