Aanmelden
Laden…

Even geduld...
X

Opleidingscheques

De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs aanvaardt vanaf het werkjaar 2014-2015 geen opleidingscheques als betaling voor deelname aan nascholingsinitiatieven. De reden hiervoor ligt in het feit dat onze professionalisering niet volledig voldoet aan de criteria die gesteld worden aan de aanwending van opleidingscheques zoals te lezen is op de website van de VDAB op https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

X

Facturatie via e-mail

Vanaf het werkjaar 2014-2015 zal de facturatie via e-mail verlopen. De kostennota's worden vanaf eind september 2014 verstuurd aan het e-mailadres van de contactpersoon van de facturatie zoals u het op www.nascholing.be ingegeven heeft.

X

Vormingsfonds directeurs

Door de besparingen bij het departement onderwijs en meer bepaald in de middelen voor professionalisering, zijn de middelen voor het vormingsfonds voor directies geschrapt met ingang van 1 januari 2015. VSKO zal die als fondsenbeheerder niet meer ontvangen en dus ook niet meer kunnen uitkeren aan de betrokken nascholingsinstellingen.

Het VSKO beschikt nog over een kleine reserve om een aantal aanvragen die reeds binnengekomen waren bij de dienst nascholing en internationalisering te honoreren. We zullen, zoals te lezen in het opleidingsreglement, de volgorde van aanvragen hanteren om de beperkte beschikbare middelen te verdelen. Elke aanvrager heeft via e-mail op 4 december 2014 een persoonlijk antwoord op de ingediende aanvraag gekregen.

We kunnen u bij deze wel melden dat de gekleurde nascholingsgelden die rechtstreeks aan de scholen uitgedeeld worden, in deze besparingsronde gevrijwaard gebleven zijn.

Mocht u nog vragen hebben over uw persoonlijke aanvraag over het vormingsfonds, dan kunt u terecht bij Marleen Decuyper, coördinator DNI via marleen.decuyper@vsko.be

Je kunt het aanbod bekijken door te navigeren in de linkerbalk. Je kunt ook in het aanbod zoeken.

logo
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.