Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aanbod nascholingen 2020-2021

Je kunt het aanbod bekijken en doorzoeken via onze nascholingsdatabank.

Ga naar het nieuwe professionaliseringsaanbod >>

Publicatiedatum: 24 februari 2021 Leerpaden secundair onderwijs

Je kan aanmelden voor eender welke professionaliseringsactiviteit op www.nascholing.be

Ben je op zoek naar de leerpaden 2de graad?

Publicatiedatum: 24 februari 2021 Aanmelden voor een online sessie/webinar

Je ontvangt voor eender welke online sessie steeds de link naar Zoom, MS-Teams of een andere digitale tool steeds in je mailbox.

Naar welk e-mailadres wordt gemaild?

Wel meer personen hebben meer dan één e-mailadres. Op welk e-mailadres worden de e-mails gestuurd? Op je primair e-mailadres van jouw account. Welk dat is, kan je zelf nakijken en eventueel verbeteren door aan te melden op https://mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.

Publicatiedatum: 6 januari 2021 Inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen

In februari 202& organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen digitaal een inforonde voor het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs. 

Publicatiedatum: 25 augustus 2020 Wat betekenen de coronamaatregelen voor onze professionaliseringsinitiatieven?

Wat betekenen de coronamaatregelen voor onze professionaliseringsinitiatieven en de ondersteuning door (pedagogisch) begeleiders?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor het schooljaar 2020-2021 een uitgebreid professionaliseringsaanbod uitgewerkt. In Vlaanderen start het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) volgende week in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Wellicht vraag je je af welke gevolgen dat heeft voor de aanwezigheid van (pedagogisch) begeleiders bij jou op school en de aangekondigde professionaliseringsinitiatieven?

Afspraken voor onze professionaliseringsinitiatieven

Publicatiedatum: 2 mei 2020 Ontdek ons professionaliseringsaanbod 2020-2021

Ontdek ons nascholingsaanbod

Ontdek het professionaliseringsaanbod 2020-2021 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Je kunt, naast een zoekterm ingeven, ook verfijnen op onderwijsniveau, regio en functie. Ga op ontdekking! 

We vullen ons professionaliseringsaanbod in de loop van het schooljaar aan met zowel regionale als Vlaanderenbrede initiatieven. 

Onderstaand overzicht bevat al een deel van ons professionaliseringsaanbod. We vullen het dit steeds verder aan. Wil je het volledige aanbod doorzoeken? Dan kan dit via onderstaande linken, waarbij je zelf telkens door een zoekwoord of de filters verder kunt verfijnen.

Publicatiedatum: 2 mei 2020 Professionaliseringsaanbod besturen

Het aanbod professionalisering van besturen en bestuurders brengt opnieuw een rijk aanbod in avondsessies Vlaanderenbreed tot bij jou!
 
Je vindt er sessies via drie insteken:
  • basisinformatie gekoppeld aan één of meer beleidsdomeinen – voor 2020-2021 o.a. identiteit, pedagogisch didactisch beleid, financiële geletterdheid, hiërarchische lijn, personeelsstatuten en onthaal van kandidaat- en startende bestuurders
  • prioriteiten en actuele dossiers – voor 2020-2021: teamwerking, participatief werken en veranderingsprocessen in de praktijk brengen
  • regionale initiatieven

Op onze webpagina pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/professionalisering-voor-besturen vind je steeds de kalender, de laatste nieuwtjes en andere informatie. We maakten ook een overzichtelijk filmpje om ons aanbod voor te stellen.

Publicatiedatum: 2 mei 2020 Professionaliseringsaanbod basisonderwijs

Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!

Het professionaliseringsaanbod voor het basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrekt vanuit vier kerngedachten: didactiek en leerplannen, begeleiding van leerlingen, identiteitsontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling.
Telkens is het leerplan Zin in leren! Zin in leven! de motor voor Zin in school!
ZILL
 
Er zijn zeven nascholingen voor teams (teamgericht):
Daarnaast hebben we ook twee nascholingen voor kernteams:
We brachten alles ook samen in een overzichtelijke folder.

Rooms-katholieke godsdienst bij jonge kinderen

RKG

Sinds de start van Zill zijn er heel wat vragen rond het werken met rooms-katholieke godsdienst bij jonge kinderen.

In deze sessies willen we de inkanteling van het werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Zill toelichten. We willen een antwoord geven op de vele vragen van de leerkrachten: Moeten we het componentenschema nog gebruiken? Wat wordt er van ons verwacht rond het werken met RKG bij jonge kinderen. Deze en vele andere vaak gestelde vragen krijgen een duidelijk antwoord.

... bekijk verder het volledige aanbod basisonderwijs Vlaanderenbreed.

Publicatiedatum: 2 mei 2020 Professionaliseringsaanbod secundair onderwijs

Professionalisering bij modernisering so.

Vanuit de nascholing en begeleiding bieden we professionele ondersteuning aan bij de modernisering van het secundair onderwijs. We doen dat vanuit viervoudig perspectief:
 
  1. We geven leraren informatie over de nieuwe structuur, de matrix, lessentabellen en de  leerplannen.
  2. We zetten leraren en lerarenteams op weg om leerplannen en vakken die helemaal nieuw zijn kwaliteitsrijk te implementeren.
  3. We geven nascholing over een aantal thema’s die nauw aansluiten bij de modernisering in je school.
  4. We ondersteunen je als leidinggevende in het leiden en begeleiden van de verandering die de modernisering met zich meebrengt.

... bekijk verder het volledige aanbod secundair onderwijs Vlaanderenbreed.

Publicatiedatum: 2 mei 2020 Professionaliseringsaanbod buitengewoon onderwijs

Specifiek voor buitengewoon onderwijs:

Buitengewone scholen kunnen voor nog meer professionaliseringsinitiatieven inschrijven. Vermeld  bij inschrijving dat je inschrijft vanuit buitengewoon onderwijs en eventueel je specifieke vragen. Zo kan de nascholer inschatten of wat hij vertelt aansluit of dat hij beroep moet doen op de buo-specifieke kennis van collega's als aanvulling bij wat hij vertelt voor gewoon onderwijs.

... bekijk verder het volledige aanbod buitengewoon onderwijs Vlaanderenbreed.

Publicatiedatum: 2 mei 2020 Internationaliseringsprojecten

Europese projecten

Onderwijs wordt in een internationale context geplaatst. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een ruime expertise in het organiseren van internationale cursussen, conferenties en studiebezoeken.

Ontdek internationale cursussen, conferenties en studiebezoeken.

Publicatiedatum: 1 mei 2020 GDPR-proof gebruik maken van Zoom

Door de coranacrisis maken onderwijsinstellingen de overstap naar nieuwe tools om te overleggen of om onderwijs op afstand aan te bieden. De keuze valt hierbij soms op Zoom. Deze software staat bekend als kwalitatief goed en heeft een eenvoudige interface. Een aantal onderwijsinstellingen vragen zich af: kun je wel met zo’n Amerikaanse dienstverlener gaan werken, hoe verhoudt zich dat tot de GDPR? Lees alles over correct gebruik van Zoom in dit nieuwsbericht.

Publicatiedatum: 1 mei 2020 Hoe zelf inschrijven?

De standaardinstelling is dat iedere deelnemer zichzelf kan inschrijven. Voorwaarde hiervoor is dat je gekoppeld bent aan een team. De contactpersoon binnen je school of organisatie ontvangt ook een bevestigingsmail van je inschrijving en kan je indien nodig uitschrijven.

Hoe zelf inschrijven lees je op de pagina met onze nascholingsmodaliteiten.

Publicatiedatum: 29 april 2020 Nascholingen: online, verplaatst of geannuleerd

Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden er opnieuw bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. T.e.m. 30 juni gaan onze nascholingen en netwerken dan ook waar mogelijk digitaal. Wanneer de inhoud dat niet toelaat, verplaatsen of annuleren we de sessies.

We brengen iedere deelnemer op de hoogte of zijn specifieke nascholing of netwerk:

  • online plaatsvindt
  • geannuleerd of verplaatst wordt

Voor een teamgerichte nascholing gaan we hierover in overleg.

We danken je voor jouw begrip. 

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.