Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Je kunt het aanbod bekijken door te navigeren in de linkerbalk. Je kunt ook in het aanbod zoeken.

Publicatiedatum: 18 mei 2020 GDPR-proof gebruik maken van Zoom

Door de coranacrisis maken onderwijsinstellingen de overstap naar nieuwe tools om te overleggen of om onderwijs op afstand aan te bieden. De keuze valt hierbij soms op Zoom. Deze software staat bekend als kwalitatief goed en heeft een eenvoudige interface. Een aantal onderwijsinstellingen vragen zich af: kun je wel met zo’n Amerikaanse dienstverlener gaan werken, hoe verhoudt zich dat tot de GDPR? Lees alles over correct gebruik van Zoom in dit nieuwsbericht.

Publicatiedatum: 18 mei 2020 Hoe zelf inschrijven?

De standaardinstelling is dat iedere deelnemer zichzelf kan inschrijven. Voorwaarde hiervoor is dat je gekoppeld bent aan een team. De contactpersoon binnen je school of organisatie ontvangt ook een bevestigingsmail van je inschrijving en kan je indien nodig uitschrijven.

Hoe zelf inschrijven lees je op de pagina met onze nascholingsmodaliteiten.

Publicatiedatum: 14 mei 2020 Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Praktische informatie:

 • Inschrijven kan nu enkel voor de inforonde van mei/juni 2020 voor het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs
 • Aanmelden op ZOOM kan een half uur voor aanvang van de inforonde. Het aangegeven beginuur, is het uur waarop de infosessie start. Je ontvangt de link om aan te melden na inschrijving.
 • De presentaties worden digitaal ter beschikking gesteld voor ingeschreven deelnemers. Wanneer je aanmeldt op deze pagina en ingeschreven bent, kun je links de documenten downloaden.

Inschrijven

Publicatiedatum: 30 april 2020 Ontdek ons professionaliseringsaanbod 2020-2021

Ontdek ons nascholingsaanbod

Ontdek het professionaliseringsaanbod 2020-2021 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ga op ontdekking!

Zoek in het nieuwe aanbod. Je kunt, naast een zoekterm ingeven, ook verfijnen op onderwijsniveau, regio en functie.  

We vullen ons professionaliseringsaanbod in de loop van het schooljaar aan met zowel regionale als Vlaanderenbrede initiatieven. 

Inschrijven kan vanaf 15 mei!

Publicatiedatum: 14 april 2020 Nascholingen: online, verplaatst of geannuleerd

Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden er opnieuw bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. T.e.m. 30 juni gaan onze nascholingen en netwerken dan ook waar mogelijk digitaal. Wanneer de inhoud dat niet toelaat, verplaatsen of annuleren we de sessies.

We brengen iedere deelnemer op de hoogte of zijn specifieke nascholing of netwerk:

 • online plaatsvindt
 • geannuleerd of verplaatst wordt

Voor een teamgerichte nascholing gaan we hierover in overleg.

We danken je voor jouw begrip. 

Publicatiedatum: 12 maart 2020 Inforonde secundair onderwijs gaat digitaal

Conform het advies van de overheid, annuleren we de geplande sessies voor de inforonde secundair onderwijs. We willen je wel informeren over de diverse thema’s.  

 • Voor het thema modernisering secundair onderwijs bezorgen we je via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart de achtergrondinformatie bij de modellessentabellen en de andere items die aan bod komen. Na de paasvakantie organiseren we een specifieke masterclass rond dit thema.
 • Voor de engagementsverklaring katholiek onderwijs, APR 3 en leidraad samenwerkingsafspraken school–CLB bieden we de geïnteresseerden via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart een PowerPointpresentatie met geluidsopname aan. Je kunt je vragen via e-mail stellen aan de sprekers. We bezorgen je de antwoorden via een vraag en antwoord.

Publicatiedatum: 22 oktober 2019 Masterclass modernisering so 2de-3de graad

Praktische informatie:
 • Inhoud: Schoolbesturen zijn op dit moment in gesprek over hun toekomstig studieaanbod tweede en derde graad en welke studierichtingen ze daartoe al dan niet willen programmeren. In een masterclass modernisering so voor (coördinerend) directeurs richten we ons daarom specifiek op de 2de en de 3de graad. Om schoolbesturen zoveel mogelijk concrete en zo betrouwbaar mogelijke informatie te bezorgen in deze fase, hebben we studierichtingsprofielen opgesteld. Daarin geven we voor elke studierichting van de 3de graad richtingspecifieke klemtonen aan. Op basis daarvan wordt duidelijk waarin de ene studierichting zich van de andere onderscheidt (bv. Humane wetenschappen van Welzijnswetenschappen). We lichten ook toe hoe de opbouw van 2de graad naar 3de graad zal gebeuren en vanuit welke richtingen 2de graad grote groepen leerlingen wellicht zullen doorstromen naar richtingen 3de graad.
  Aansluitend op een grondige toelichting voorzien we ook voldoende ruimte voor vragen.
 • Het onthaal is voorzien een half uur voor aanvang van de Masterclass. Het aangegeven beginuur, is het uur waarop de infosessie start.
 • De presentaties worden digitaal ter beschikking gesteld voor ingeschreven deelnemers

Schrijf nu in

Publicatiedatum: 23 september 2019 Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!

In de nascholing Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! bieden we leraren, kernteams en schoolteam de kans om zich te professionaliseren in 4 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden:

 • het verkennen en verdiepen van het nieuwe leerplan Zill en het creëren van krachtige leeromgevingen, 
 • inzetten op kwaliteitsontwikkeling,
 • aandacht voor het begeleiden van leerlingen,
 • en dit alles gekaderd binnen het schooleigen opvoedingsproject en de katholieke dialoogschool. 

Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je de klemtoon op dat thema waar je op dit moment het meeste nood aan hebt, en zorgt onze nascholer dat de andere thema’s niet uit het oog verloren worden.

Onze modules verschillen ook in omvang (van een halve dag-sessie tot meerdaagse trajecten) en in doelgroep (deelname als individu, als kernteam of als schoolteam).

Schrijf snel in

Publicatiedatum: 5 september 2019 Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so

 Header secundair.PNG

Schrijf je in!

In de nascholing Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so bieden we leraren van de eerste, tweede en derde graad en kernteams de kans om zich te professionaliseren in 5 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden.

Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je een andere klemtoon.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.