Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Je kunt het aanbod bekijken door te navigeren in de linkerbalk. Je kunt ook in het aanbod zoeken.

Publicatiedatum: 13 maart 2020 Nascholingen geannuleerd t.e.m. 3 april 2020

Zoals je vernomen hebt van de overheid worden er verscherpte maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Hierom is ook de beslissing genomen om alle geplande nascholingen, netwerken enz ... waar we deelnemers van verschillende scholen samenbrengen te annuleren en dit t.e.m. 3 april 2020.

Publicatiedatum: 12 maart 2020 Inforonde secundair onderwijs gaat digitaal

Conform het advies van de overheid, annuleren we de geplande sessies voor de inforonde secundair onderwijs. We willen je wel informeren over de diverse thema’s.  

 • Voor het thema modernisering secundair onderwijs bezorgen we je via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart de achtergrondinformatie bij de modellessentabellen en de andere items die aan bod komen. Na de paasvakantie organiseren we een specifieke masterclass rond dit thema.
 • Voor de engagementsverklaring katholiek onderwijs, APR 3 en leidraad samenwerkingsafspraken school–CLB bieden we de geïnteresseerden via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart een PowerPointpresentatie met geluidsopname aan. Je kunt je vragen via e-mail stellen aan de sprekers. We bezorgen je de antwoorden via een vraag en antwoord.

Publicatiedatum: 22 oktober 2019 Masterclass modernisering so 2de-3de graad

Praktische informatie:
 • Inhoud: Schoolbesturen zijn op dit moment in gesprek over hun toekomstig studieaanbod tweede en derde graad en welke studierichtingen ze daartoe al dan niet willen programmeren. In een masterclass modernisering so voor (coördinerend) directeurs richten we ons daarom specifiek op de 2de en de 3de graad. Om schoolbesturen zoveel mogelijk concrete en zo betrouwbaar mogelijke informatie te bezorgen in deze fase, hebben we studierichtingsprofielen opgesteld. Daarin geven we voor elke studierichting van de 3de graad richtingspecifieke klemtonen aan. Op basis daarvan wordt duidelijk waarin de ene studierichting zich van de andere onderscheidt (bv. Humane wetenschappen van Welzijnswetenschappen). We lichten ook toe hoe de opbouw van 2de graad naar 3de graad zal gebeuren en vanuit welke richtingen 2de graad grote groepen leerlingen wellicht zullen doorstromen naar richtingen 3de graad.
  Aansluitend op een grondige toelichting voorzien we ook voldoende ruimte voor vragen.
 • Het onthaal is voorzien een half uur voor aanvang van de Masterclass. Het aangegeven beginuur, is het uur waarop de infosessie start.
 • De presentaties worden digitaal ter beschikking gesteld voor ingeschreven deelnemers

Schrijf nu in

Publicatiedatum: 23 september 2019 Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!

In de nascholing Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! bieden we leraren, kernteams en schoolteam de kans om zich te professionaliseren in 4 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden:

 • het verkennen en verdiepen van het nieuwe leerplan Zill en het creëren van krachtige leeromgevingen, 
 • inzetten op kwaliteitsontwikkeling,
 • aandacht voor het begeleiden van leerlingen,
 • en dit alles gekaderd binnen het schooleigen opvoedingsproject en de katholieke dialoogschool. 

Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je de klemtoon op dat thema waar je op dit moment het meeste nood aan hebt, en zorgt onze nascholer dat de andere thema’s niet uit het oog verloren worden.

Onze modules verschillen ook in omvang (van een halve dag-sessie tot meerdaagse trajecten) en in doelgroep (deelname als individu, als kernteam of als schoolteam).

Schrijf snel in

Publicatiedatum: 5 september 2019 Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so

 Header secundair.PNG

Schrijf je in!

In de nascholing Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so bieden we leraren van de eerste, tweede en derde graad en kernteams de kans om zich te professionaliseren in 5 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden.

Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je een andere klemtoon.

Publicatiedatum: 30 april 2019 Schooljaar 2019-2020 online

Publicatiedatum: 30 april 2019 Nascholingsaanbod 2019-2020

Nascholingsaanbod 2019-2020

We brachten het nascholingsaanbod 2019-2020 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen in een overzicht per doelgroep. Ga op ontdekking!

Je zult ervaren dat ons nascholingsaanbod in de loop van het schooljaar aangevuld wordt met zowel regionale als Vlaanderenbrede initiatieven. We blijven je daarover informeren!

Roze 700.png

Begeleiding van leerlingen.png

inzetten op

begeleiding van leerlingen

Didactiek en leerplannen.png

op stap met

didactiek & leerplannen

Roze 700.png

Groen 700.png

Identiteitsontwikkeling.png

bouwen aan

identiteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling.png

inzetten op 

kwaliteitsontwikkeling

Groen 700.png

Blauw 700.png

Bestuurszaken.png

alles omtrent

bestuurszaken

Schoolorganisatie.png

optimaliseren van

schoolorganisatie

Infrastructuur.png

beheren van

infrastructuur

Personeelsbeleid.png

bouwen aan warm

personeelsbeleid

Financieel beheer en overheidsopdrachten.png

wegwijs in

financieel beheer & inkoopbeleid

 Welzijn op het werk.png

coördineren van

welzijn op het werk

Blauw 700.png

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.