Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Voorbij het contract (Noël Selis)

Over verbondenheid en vertrouwen als uitdagingen voor een kwalitatief internaat

Doelstellingen

- een analyse maken van de maatschappelijke tendens tot individualisering en haar impact op de school- en internaatscontext;
- (interactief) op zoek gaan naar de uitdagingen waarvoor deze evolutie hedendaagse scholen en internaten plaatst;
- strategieën uittekenen om deze uitdaging te realiseren.

Inhoud

In de huidige discussies over maatschappelijke veranderingen neemt het verschijnsel 'individualisering' een prominente plaats in. De hedendaagse mens claimt het 'individuele project' en vertoont een afnemende bereidheid om zich te conformeren aan ideeën van anderen. Samenwerking wordt een optie in functie van het individuele project. Verbondenheid heeft plaats gemaakt voor atomisering.

Voor welke uitdagingen plaatst de genoemde evolutie onze scholen en internaten en hoe kunnen we deze uitdagingen realiseren?

Methodiek

Interactieve voordracht