Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Geweldloze communicatie (Corrylaura van Bladel)

Doelstellingen
  • Proeven van en kennismaken met de basisconcepten van Geweldloze Communicatie en de mogelijke meerwaarde voor eigen (internaats)praktijk;
  • zicht krijgen op vaardigheden om anders om te gaan met (innerlijke) weerstand, wederzijdse irritaties, agressie, gevoelens van ‘moedeloosheid’
Inhoud

Laat je gemakkelijk over je heen walsen? Of wals je zelf soms over anderen heen?  Heb je snel de indruk dat iemand je aanvalt/bekritiseert?

Weet je niet hoe je kwaadheid te uiten? Zeg je, vaker dan je lief is, kwetsende dingen tegen de mensen die je graag ziet?

Verlies je jezelf soms in conflicten?  Zou je je mening beter willen kunnen formuleren?

Oordeel je meer over jezelf en/of anderen dan je lief is?  Hoe kan je radicaal eerlijk zijn zodat het verbindend werkt i.p.v. nog meer afstand creëert.

Hoe kan je dingen op zo’n manier vragen dat de ander je vraag niet als druk of eis hoort?

Op deze introductieworkshop wordt kort het theoretisch kader aangereikt, enerzijds gebaseerd op het model van Pat Patfoort (indien gewenst) en aangevuld met het model van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Zo krijg je meer zicht op het ontstaan van geweld, de verschillende vormen en de echte basisoorzaak van geweld en conflicten.

De theorie wordt geïllustreerd met vele voorbeelden uit het dagelijkse leven èn uit de praktijk voor de opvoeders. 

Aan de hand van eigen cases kan je tijdens dit ‘proefmoment’ ervaren hoe het geweldloze gedachtegoed een meerwaarde kan vormen in moeilijke gesprekken en (werk-)situaties.

Methodiek

- Aanbrengen van theoretische kaders, in kleine groepen eigen situaties uitwerken terwijl we het model op die manier opbouwen;
- uitwisseling, ervaringsgerichte oefeningen en andere werkvormen.

 

Extra sessie in bisdom Brugge: door een collega van Corrylaura van Bladel