Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Knipsel.GIFis een netoverstijgend SNPB-project.

Het project is opgezet om de integratie van ICT in het onderwijs te optimaliseren.

Via gerichte ondersteuning willen we leraren handvatten aanreiken die hen in staat stellen ICT op een doelgerichte en efficiënte manier in hun dagelijkse werking te implementeren.

We werken voor BaO, BuO en SO. We brengen leraren samen in netwerken en bieden gerichte ondersteuning per schoolteam en op de klasvloer. Hier kun je een folder downloaden met meer informatie.

U kunt ons bereiken op i2O@vsko.be