Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Colloquium buitengewoon onderwijs: gedrag gedragen, vandaag en morgen

doelstellingen

 • Inzichten verwerven in het centrale thema en hieraan gekoppelde keuzewerkgroepen
 • Collegiale uitwisseling
 • Netwerking

doelgroep

 • Directies Bubao en directies Buso, aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Niveaucoördinatoren buitengewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders buitengewoon onderwijs en begeleiders competentieontwikkeling
 • Coördinatoren Banaba’s buitengewoon onderwijs – zorg
 • Een afvaardiging van de vrije CLB-centra
 • Per regio 5 directies gewoon onderwijs
 • Team BuO, Dienst Curriculum & Vorming
 • Medewerkers van Diensten A, B, C, D en E
 • Genodigden

Personen die niet tot de hierboven genoemde doelgroep behoren, kunnen niet deelnemen aan het colloquium. Men schrijft in voor het volledige colloquium.