Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Op de regionale studiedagen gaan we concreter in op het thema kwaliteitsontwikkeling. Dagelijks zetten we ons allen in om op een kwaliteitsvolle manier onze internen op te vangen en op te voeden. Hierbij streven we 4 doelen na:

  • het garanderen van de fysieke en emotionele veiligheid van onze internen
  • het bijdragen aan de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de internen
  • het bijdragen van de ontwikkeling van de sociale competenties van de internen
  • het overdragen van waarden en normen

Maar maken we voldoende tijd om hier af en toe bewust bij stil te staan? Vijf pertinente kwaliteitsvragen dringen zich op wanneer we reflecteren hoe wij deze doelstellingen in ons internaat trachten waar te maken:

Doen we de goede dingen?

Doen we de dingen goed?

Hoe weten we dat?

Vinden anderen dit ook?

Wat doen we met deze informatie?

We proberen vanuit deze denkoefening relevante indicatoren te bepalen om daarmee een geactualiseerde versie van ZIN te maken. Op die manier kunnen internaten nadien zelf aan de slag met het eigen team om zelfevaluatie als motor voor kwaliteitsontwikkeling te gebruiken.