Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Welkom op de congrespagina van het team Post Initieel onderwijs (PIO). 

PRAKTISCHE INFO
We bezorgen graag een overzicht van de DEELNAMEPRIJS. Er zijn 3 inschrijvingsmogelijkheden:

  1. Inschrijving voor dag 1, 2 & 3: totaalprijs is 390 euro (excl. voorovernachting)
  2. Inschrijving voor dag 1 & 2: totaalprijs is 265 (excl voorovernachting)
  3. Inschrijven voor dag 3: 50 euro (excl. voorovernachting)

Om in te schrijven voor het congres klikt u op 'Schrijf nu in' in het menu links. In stap 3 'Vragen' van de inschrijvingsmodule kan aangeven of u aan  alle 3 de dagen, enkel de 2 workshopdagen of enkel de 3de plenaire dag deelneemt. Op basis van deze vragen wordt meteen ook de correcte inschrijvingsprijs berekend.

Indien u daags voordien wil overnachten kan dit nog steeds aan de geldende prijzen (75 euro), maar dient u dit rechtstreeks met het hotel te regelen. U vraagt hiervoor best naar Eveline Christiaens, zij is onze contactpersoon.

Parkeren is op weekdagen gratis in de omliggende straten en ook het hotel zelf heeft een aantal parkeerplaatsen gereserveerd.
Het hotel ligt op loopafstand (5 min) van het station van Blankenberge.

Programma

Dagindeling woensdag 23/11/2016

onthaal vanaf 9 uur
10.00 uur: onthaal
10.15 uur: start van de trainingen (pauze naar wens)
12.30 uur: gezamenlijk middagmaal
14.00 uur: herstarten namiddagtrainingen
Rond 17.00 uur: einde trainingen (pauze naar wens)
18.30 uur: gezamenlijk diner

Dagindeling donderdag 24/11/2016

Gezamenlijk ontbijt vanaf 7.30 uur
09.00 uur: starten trainingen (pauze naar wens)
12.30 uur: gezamenlijk middagmaal
14.00 uur: herstarten namiddagtrainingen
16.00 uur: einde van de tweedaagse

 

In tegenstelling tot de vorige jaren kan u ditmaal kiezen uit 5 ipv 6 workshops. Het aantal deelnemers per workshop is beperkt tot 16. Goed en snel kiezen is de boodschap.

 

WORKSHOP 1: Persoonlijke leiderschapsontwikkeling: Doen wat werkt (Joan De Winne & Hilde Clément)

Ook binnen het onderwijs wil men bevlogen medewerkers. Toch tonen diverse onderzoeken aan dat de medewerkersbetrokkenheid verontrustend laag is en het aantal burn-outs verontrustend hoog. 

Eén van de belangrijkste oorzaken blijkt falend leiderschap te zijn. Er zit dus duidelijk ruis op de lijn tussen de directies en hun medewerkers. Een andere aanpak dringt zich op. 

Over die ‘andere aanpak’ gaat dit seminar. 

De trainers/facilitatoren reiken je onder het motto ‘Doen wat Werkt’ de kapstokken aan om de theorieën over goed en efficiënt leiding geven, die onderhand door iedereen gekend zijn, dagdagelijks in de praktijk om te zetten. 

Wat ze met jou over leiderschap delen verwierven zij niet alleen in hun jarenlange loopbaan als leidinggevende, als trainers/facilitatoren of vanuit hun kennis van het onderwijslandschap. Uit zowat alle belangrijke boeken en onderzoeken over leiderschap haalden zij ook de essentie naar boven en vertaalden deze naar de praktijk van alle dag 

 

 

 

WORKSHOP 2: Oplossingsgericht werken als hefboom voor teamontwikkeling (Hannelore Volckaert)

Als leidinggevende is het jouw taak om mensen mee te nemen in een welbepaalde richting. Zo geformuleerd is het zeer eenvoudig, in werkelijkheid word het veelal ervaren als het moeilijkste deel van een leidinggevende opdracht. 

Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerschappen, het verdedigen en uitvoeren van beleidskeuzes, het begeleiding van vernieuwing, steeds draait het erom om collega’s en teamleden gemotiveerd te krijgen. 

We weten allemaal dat veranderingen gepaard gaan met veel vragen, ondzekerheiden, ondeuidelijkheden, met verondersctellingen, met weerstand, … 

Weten we ook wat werkt om mensen mee te krijgen in een veranderingsproces? 

Deze workshop biedt u: 

• Een theoretisch kader als kapstok en houvast om constructief en nuttig aan de slag te gaan met medewerkers, collega’s, cursisten, … 

• Simpele handvaten om met meer succes en zelfvertrouwen een veranderingsproces te begeleiden 

• Een zicht op wat u wel en niet onder controle hebt en hoe hiermee om te gaan 

• De kans om met eigen vragen uit uw specifieke context aan de slag te gaan 

• Veel interactie met collega’s en kansen om elkaar t e inspireren 

• De mogelijkheid om een zicht te krijgen op zeer concrete stappen om binnen je eigen context aan de slag te gaan na deze workshop.

 

 

 

 

WORKSHOP 3: Bemiddelingsgesprekken voeren met je medewerkers (Geert Dewulf)

Op de gekende stijl van Geert Dewulf leer je via rollenspelen, tips en tricks hoe je als leidinggevende succesvolle bemiddelingsgesprekken voert.

Je krijgt veel ruimte voor inoefening, waarbij Geert als kritische vriend feedback geeft tijdens de rollenspelen. Via ervaring en in een veilige omgeving ontwikkel je je bemiddelings-skills.

Een aanrader voor wie regelmatig bemiddelingsgesprekken moet voeren

 

WORKSHOP 4: Ervaringsgericht professionaliseren (Maarten Doise, Ans Simons - Lejo vzw)

Op zoek naar een wervende/frisse insteek om een ‘organisatiecultuur’ te creëren waarbij je medewerkers sterker worden? Zoek je een inspirerende tool om de verhoudingen in je team bloot te leggen en het zo (nog) beter te laten functioneren? Dan zal deze workshop je ongetwijfeld aan het denken zetten en enkele stevige ‘tools’ aanreiken. 

Tijdens deze sessie willen we jullie inspireren met onze visie op ervaringsleren en kennis laten maken met enkele methodieken en theoretische kaders. We gaan samen op zoek naar hoe je medewerkers kunt prikkelen tot ‘behold the turtle, he makes progress only when he sticks his neck out’ met voldoende aandacht voor ‘gras groeit niet door eraan te trekken’. 

We gaan samen op zoek naar welke rol je hierbij kunt spelen als leidinggevende. We dompelen jullie onder in (outdoor)activiteiten, waar we nadien op terugkijken via de ‘methodiek active reviewing’. We zijn er immers van overtuigd dat deze methodiek het verschil maakt om te ‘leren uit ervaringen’. Hierbij voorzien we voldoende ruimte om in te spelen op ‘cases’ uit het werkveld en na te denken over de ‘transfer’ naar jullie dagdagelijkse context. 

Laat je verleiden door deze mix van actie en reflectie en leer samen met ons uit deze stevige ervaring… 

Vzw LEJO heeft een uitgebreide expertise in het ervaringsgericht werken met jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Ook de coaching van de verschillende teams beroepskrachten verloopt op een uitgesproken ervaringsgerichte manier. Voor deze sessie voorziet LEJO twee ervaren procesbegeleiders. 

Praktisch: tijdens deze dag wisselen we de ‘deugddoende warmte’ af met de ‘inspirerende zeelucht’. Voorzie dus voldoende warme (regen)kledij voor activiteiten op het strand.

 

WORKSHOP 5: Burnout begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme (Hendrik Gaublomme - Namaskara)

Na zijn passage op het SOK congres in juni 2016 werd snel duidelijk dat Hendrik veel kan betekenen voor onderwijsprofessionals. Als trainer en coach heeft hij meer dan 20 jaar ervaring in de zorgsector waarbij hij specifiek richt op persoonlijke ontwikkeling en groei en daarbij de moeilijke thema’s als burn-out, stress, zelfzorg niet uit de weg gaat.

Met zijn humoristische en heel open stijl brengt hij de groep in beweging, laat hij mensen reflecteren op hun eigen handelen en geeft hij tips om beter te kunnen zorgen voor elkaar en jezelf.

Enkele collega’s die hem aan het werk zagen op het SOK congres zullen alvast heel blij zijn met deze nieuwkomer.