Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Doelstellingen

We willen een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven, het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

De opleiding wil je ondersteunen door je een rugzak met basisinzichten mee te geven, maar vooral door je te leren werken met kaart en kompas om op je eigen tempo je weg te zoeken in dit omvangrijke gebied! 

  • In het eerste jaar ondersteunen we je in het verkennen van dit nieuwe werkterrein zonder het noorden  te verliezen bij de  veelheid die op je afkomt. Je ervaart aan den lijve wat het betekent om ‘leider’ te worden voor een groep volwassenen: kapstokken, kaders en reflectie helpen om de mechanismen op persoonlijk en op groepsvlak te begrijpen en om efficiënter te handelen. 
  • In het tweede jaar ligt het accent op je rol als begeleider van leerprocessen in het team. We reiken inzichten en werkvormen aan die je op weg zetten om een leercultuur in het team op gang te zettenen en te ondersteunen. 
  • In het derde jaar geven we aandacht aan de rol van de schoolleider in het creëren van overzicht over alle activiteiten en processen in de organisatie, de goede doorstroming van informatie, het begeleiden en opvolgen van de innovatieprocessen. Aandacht voor moeilijke communicatie en conflicthantering is aan de orde.  

Naar aanleiding van de dialoogdag in 2013 gingen we te rade bij enkele ex-deelnemers. Hun idee over  hun eerste jaren als directeur basisonderwijs en de rol van ProfS hierin kan je bekijken op volgende website. Je dient hiervoor wel in te loggen met Dialoog2013.