Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Strategie

De modules leiderschap en communicatie worden doorheen de 3 jaar aangevuld met modules rond pedagogisch beleid, personeelsbeleid, administratief beleid,…

Doorheen de opleiding gaan we interactief te werk en vragen we een actieve deelname. Iedereen wordt gestimuleerd het aanbod persoonlijk te verwerken. Via tussentijdse opdrachten wordt de aangeboden materie op een eigen wijze en in de eigen praktijksituatie geïntegreerd. De methodieken die gehanteerd worden, zijn bruikbaar naar het eigen team.

In de opleiding staat reflecteren centraal. Reflectie op eigen handelen leidt tot fundamenteel en levenslang leren en biedt de meeste garanties dat de verworven kennis en vaardigheden vertaald worden in je eigen praktijk.

In deze opleiding komt men collega’s tegen die in dezelfde positie zitten en worstelen met dezelfde beginervaringen. Het samen leren en werken met lotgenoten is een belangrijk onderdeel van een krachtige leeromgeving. Men wordt gerustgesteld door de gelijkenissen en gestimuleerd in het leerproces door om te gaan met verschil in aanpak en beginsituatie. Er ontwikkelt zich doorheen de drie jaar een betekenisvolle peer-group. Daarom kiezen we er voor om met de groep als geheel doorheen het hele aanbod te gaan en niet te snel over te gaan tot keuzemodules.