Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so

Llinkid_def_0.gif

Met deze nascholing willen we scholen, directieteams, lerarenteams en leraren uit de eerste graad  verder ondersteunen bij de uitrol van de modernisering so. We ondersteunen hen bij het maken van eigen keuzes, vanuit de eigen levensbeschouwelijke en pedagogische visie. Daarbij reiken we methodieken aan om de modernisering kwaliteitsvol te implementeren.  

We richten ons met name op aspecten van het gemeenschappelijk funderend leerplan en het gemeenschappelijk leerplan ICT, leren leren, flexibel werken in de B-stroomidentiteits- en kwaliteitsontwikkeling, verbreding en verdieping in de leerplannende interdisciplinaire leerplannenen de vernieuwingen in de 2de en 3de graadWe voorzien een herhalingsmodule met de hoogtepunten van de voorbije nascholingen en een afzonderlijk aanbod voor leidinggevenden 

Daarnaast willen we ook de lerarenopleidingen, basisscholen en CLB’s professionaliseren in de modernisering so zodat zij als betrokken partners op de hoogte blijven van de veranderingen binnen het secundair onderwijs.