Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Het leerplan hanteren als hefboom van identiteits- en kwaliteitsontwikkeling

Inhoud

Het nieuwe kwaliteitskader (OK) doet een appel op het beleidsvoerend vermogen van scholen. De leidraad bij de leerplannen geeft scholen een aanzet om onderwijs op een identiteitsrijke en kwaliteitsvolle manier onderwijsvorm te geven. Elk leerplan is daarbij ingebed binnen een vormingsconcept dat gebaseerd is op de pedagogische en levensbeschouwelijke keuze van de school. De band met de wegwijzers/ Bijbelse intuïties/ is expliciet aanwezig in leerplannen en vormingsconcept. Scholen zoeken mogelijkheden om de schoolkeuzes te verbinden met de onderwijspraktijk van elke dag

We zoomen onder meer in op: 

 • het gebruik van de leidraad en de leerplannen om de kwaliteits- en identiteitskeuzes scherp te stellen en ze te verbinden met de dagelijkse onderwijspraktijk;
 • kwaliteitsvol en identiteitsrijk werken;
 • de mogelijkheden van de digitale tool om kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen.
Doelen

Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers het geheel van de vakleerplannen en gemeenschappelijke leerplannen op  een schooleigen manier hanteren als hefboom van identiteits- en kwaliteitsontwikkeling

Aanpak
 • Vanuit concrete casussen uit de eigen school de schooleigen keuzes linken aan het eigen opvoedingsproject
 • Werkvormen die inzetten op het vertalen van de inhoud naar de eigen schoolcontext
 • Activerende werkvormen die deelnemers kunnen transfereren naar de eigen schoolcontext. 
 • Reflectie- en uitwisselmomenten
Sessies
 • Basismodule (2 sessies op niveau school/SG) - Basismodule voor kernteams van geïnteresseerde scholen regionaal
 • Verdiepende module (3 sessies op maat van de school/SG/bestuur),  keuze tussen
  • ingaan op de inspiratie en traditie van de eigen school of
  • werken aan het nieuwe kwaliteitskader (OK) binnen de eigen schoolcontext
Doelgroep
 • Kernteams (inschrijving  regionaal en op niveau school/SG) eerste graad
 • Geïnteresseerde leraren, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies tweede en derde graad

Inschrijven