Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Het gemeenschappelijk funderend leerplan implementeren aan de hand zelfgekozen aspecten 

Inhoud

In het gemeenschappelijk funderend leerplan staat de vorming tot persoon van de leerling centraal. Het eigenaarschap van het leerplan ligt uitdrukkelijk bij het lerarenteam en niet bij een leraar/ vakgroep. Voor scholen is dat relatief nieuw. Zij zoeken nieuwe wegen om op een gemeenschappelijke manier de funderende doelen te realiseren.

De deelnemers krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor een aspect van het leerplan dat exemplarisch binnen een submodule verder wordt uitgewerkt.

We bieden de mogelijkheid om te kiezen voor de volgende submodules (invalshoeken):

 • persoonsvorming (inclusief burgerschapsvorming) – aspect 1, 2 en 3 van het GFLP;
 • mediawijsheid – aspect 4 van het GFLP;
 • gezondheid en veiligheid – aspect 7 van het GFLP;
 • levensbeschouwelijke gevoeligheid en morele verantwoordelijkheid  – aspect 9 en 10.

Binnen elke submodule zoomen we onder meer in op

 • ‘gemeenschappelijke’ realisatie van funderende doelen: werkvormen, methodieken, participatief leidinggeven;
 • doelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan op een goede manier evalueren.
Doelen

Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers aan de hand van zelfgekozen aspecten het gemeenschappelijke funderend leerplan op een kwaliteitsvolle en schooleigen manier implementeren en evalueren

Aanpak
 • Werkvormen die inzetten op het vertalen van de inhoud naar de eigen schoolcontext
 • Werkvormen die inzetten op het ontwikkelen van een schooleigen strategie om de doelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan te realiseren
 • Activerende werkvormen die deelnemers kunnen transfereren naar de eigen schoolcontext
 • Reflectie- en uitwisselmomenten
Sessies

2 sessies met keuze voor invalshoek bij inschrijving mediawijsheid, persoonsvorming (inclusief burgerschap…), gezondheid en veiligheid of levensbeschouwelijke gevoeligheid en morele verantwoordelijkheid.

Doelgroep
 • Individuele leraren, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies eerste graad (inschrijving regionaal en op niveau School/SG)
 • Geïnteresseerde leraren, leden middenkader, vakcoördinatoren en directies tweede en derde graad

Inschrijven